נהלי קשר בסיסיים

tower החל מטיסה רביעית מצפים מהטייס לעתיד להתחיל להתנהל בקשר בהתאם לנהלי הקשר. בשלבים הראשונים הדיבור בקשר נעשה בסיוע המדריך תוך העברת האחריות לקשר לטייס החל מהטיסה השישית/שביעית. בהמשך המאמר מובאת דוגמא להתנהלות יום-יומית בקשר.

 

 

המשך קריאה…

גורמי פיקוח וקשר בטיסות לחו"ל

רשיון טיס מקנה לטיס פרטי את הזכות להטיס מטוס לחו"ל, לכל מקום שיחפוץ. לשם כך עליו להכיר את ההתנהלות של גורמי הפיקוח, עימם עליו לעמוד בקשר במהלך הטיסה. גם כאן אין מדובר בחומר חובה לבחינות, אך טייס המעונין להטיס מטוס לחו"ל, חייב להבין עקרונות אלה.

המשך קריאה…

גלי רדיו וקרינה אלקטרומגנטית

במאמר בנושא "גלי רדיו" בפרק זה, התיחסנו לגלי רדיו כאל תת תופעה של קרינה אלקטרומגנטית. אך מהי למעשה קרינה אלקטרומגנטית? גם זה אינו חומר חיוני לקורס טיס ואינו חלק מהחומר למבחני רשות התעופה האזרחית לקבלת רשיון טיס, ומיועד להרחבת אופקים.

המשך קריאה…

גלי רדיו

ללמוד לטוס פירושו גם ללמוד לנהל מערכת קשר. כדאי גם לדעת קצת על הצד הטכני שמאחורי הדברים, אף שתוכן מאמר זה אינו חלק מהנושאים למבחן לצורך קבלת רשיון טיס.

המשך קריאה…

נהלי דיבור בקשר

המעונינים ללמוד לטוס, צריכים גם לדבר בקשר, ברשת התעופתית. לצורך כך יש צורך בנהלים אחידים לדיבור בקשר, והגופים העוסקים בתקינה פרסמו נוהל ארוך ומייגע לצורך כך, שלמעשה רק חלק קטן ממנו נחוץ לצורך קבלת רישיון טיס. החניכים שלי מתבקשים לקבל הסבר ממני לפני שאתם טורחים לקרוא את כל הקובץ הארוך. יש להתמקד בדברים ספציפיים בלבד, מפני שאחרת מרוב עצים לא תראו את היער.

המשך קריאה…