מה אפשר לעשות עם רשיון טיס פרטי

קבלת הרשיון פותחת בפני הטייס עולם חדש, שבו יש לטייס "זכויות" בישראל ובחו"ל – מעצם היותו טייס. ה"זכויות" נוגעות לשמושים שמותר לטייס לעשות ברשיון, ואותן אפרט  מייד בהמשך המאמר. אבל לפני כן, חשוב להדגיש שהטייס גם זוכה לאמון שיש לשמור עליו מפני ניצול לרעה.

האמון בא לידי ביטוי בזכויות כניסה לתחומים אוויריים, בלווי נוסעים באזורים אסורים ובאופן כללי ביכולת להכניס ולהוציא בשערי המדינה אנשים, בעלי חיים וסחורות. יש מנגנונים למניעת ניצול לרעה של אמון זה, אבל בשלב ראשוני הטייס מקבל "קרדיט". אחרי שהזכרנו זאת, נעבור ל"זכויות" שיש לטייס, בהקשר התעופתי. בעל רשיון טיס פרטי זכאי על פי החוק:

  • להטיס כל מטוס מהסוג שעליו קיבל רשיון.
  • להמשיך במסלול ההכשרה, שבסופו  יוביל אותו לקבלת רשיון מסחרי ולפתח את העיסוק בתעופה כמקצוע.
  • להטיס כל מטוס נוסף, מעבר לזה שבו למד לטוס, מאותה קטגוריה ובמגבלות הקבועות בחוק, שלגביו קיבל הסמכה ממדריך (הדרכה ללא צורך בבחינות חיצוניות וללא צורך בקורס נוסף). משך ההסמכה: בדרך כלל כ-4 שעות עם מדריך.
  • להמריא ולנחות בכל שדה אזרחי בארץ וכן בכל מנחת אזרחי פעיל בארץ. כמובן שהדבר כרוך בתיאום טכני – אך מדובר בתיאום בלבד, שמתבצע כדבר שבשיגרה.
  • לבצע טיסות לחו"ל. יש כמה אופציות לבצוע טיסות לחו"ל. האופציה הבסיסית: המראה מישראל עם מטוס ברישום ישראלי. את המטוס אפשר לשכור כפי ששוכרים מכונית. בדרך כלל החברות המשכירות מטוסים, מתנות השכרת מטוס לצורך טיסה לחו"ל בנסיון מסוים.
  • אופציה לטיסות בחו"ל במטוסים זרים הרשומים במדינת היעד. לדוגמא חופשה בארה"ב שבה שוכרים מטוס בארה"ב, בדיוק כמו ששוכרים מכונית. לצורך כך צריך לבצע תהליך של "מתן תוקף" לרשיון הישראלי, כמפורט במאמר העוסק בכך.
  • להטיס נוסעים, ללא קבלת שכר מהנוסעים, אלא אם כן הטייס קיבל גם רשיון מסחרי ועמד בתנאים הנדרשים מטייס מסחרי. אין מגבלה חוקית על מספר הנוסעים – והמגבלה נובעת מהגבלת היצרן של המטוס, בהתאם למספר המושבים במטוס.
  • לרכוש חלק מבעלות במטוס, בשותפות עם אחרים ולטוס במטוס פרטי. ישנם שותפויות של 5-6 שותפים במטוס. ישנן גם שותפויות של 10 אנשים במטוס שעלותו כ- 70,000 $. המשמעות המעשית היא, היכולת להיות בעלים-משותף של מטוס בעלות רכישה של  כ- 7,000 $ לכל שותף. יש גם קבוצות הכוללות מעל 15 שותפים במטוס אחד, גם בישראל (ככל שהמטוס יקר יותר – בדרך כלל יהיו יותר שותפים, עד גבול מסוים). מי שהפרוטה בכיסו, יוכל גם לרכוש מטוס לבדו.

 

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.