הרשויות בתחום התעופה

הגופים העקריים שעימם בא טייס במגע, הם רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית. מבין השתיים, הרשות המשפיעה יותר על טייסים ועל חניכים במסגרת קורס טיס אזרחי, היא רשות התעופה האזרחית. 

רשות שדות התעופה עוסקת בעיקר בהסדרת התשתיות הקרקעיות: שדות תעופה, בטחון ובטיחות בשדות, הפעלת מגדלי הפקוח וכיוב'. מבחינת הטייס מדובר לפיכך בעיקר בקבלת שירותים מהרשות.

רשות התעופה האזרחית היא הרגולטור המרכזי מבחינת הטייס, הן במישור האישי כבעל רשיון טיס והן מבחינת קביעת הנורמות המקצועיות בתעופה.

לרשות התעופה האזרחית יש "ראש רשות", ואליו כפופים בין השאר סמנכ"לים האחראים על תחומי ה "רישוי" "מבצעים " ו"כושר אווירי".

מבחינת חניך בקורס טיס וכן טייס בהמשך הדרך, המחלקה הרלבנטית ביותר [למעשה המחלקה היחידה שיש לה רלבנטיות באופן עקרוני למגעים בין חניך בקורס טיס או בין טייס לבין הרשות] היא מחלקת רשוי צוות אויר. זהו המנגנון הביוקרטי המטפל ברשיונות הטייסים. זה כולל:

  • ניהול התהליך המקדים להנפקת תעודת חניך לקורס טיס, כולל הפקת האישורים הדרושים ממשטרת ישראל והשב"כ. החניך המיועד ממלא טפסים שבהם מופיעים פרטיו האישיים בצירוף הסכמתו לכך שהרשות תבדוק נתונים אלה, ומכן ואילך מתחיל תהליך שהוא אוטומטי לגמרי מבחינת החניך המיועד, שבסופו מתקבלת תעודת חניך שאיתה אפשר להתחיל את הקורס. כל זה קורה אחרי בצוע בדיקות רפואיות [הרופא התעופתי מדווח לרופא הרשות שהוא חלק ממחלקת רישוי צוות אוויר], צילום או הגשת צילומים וכמובן [הכי חשוב, מבחינת הרשות…] תשלום האגרה.
  • הפעלת מערכת הבחינות העיוניות שחניכים בקורס טיס נדרשים לבצע.
  • פיקוח על בתי הספר והמדריכים: פיקוח על תכני תכניות ההדרכה והיישום/בצוע של התכניות בפועל.
  • פיקוח על קיום הנהלים הדרושים לפני שחרור חניכים בקורס טיס ל"סולו".
  • הקצאת בוחנים לבצוע המבחן המעשי בסוף קורס טיס.
  • הנפקת רשיון טיס אזרחי ופיקוח על תוקפו לאחר מכן [היינו, בעיקר, פיקוח על קיומה של "תעודה רפואית" בתוקף ושמירת כשירות של הטייסים].

תחום "כושר אוויר" של רשות התעופה עוסק, בעיקר, בפיקוח על התחזוקה של כלי טיס מכל סוג בישראל. עובדי תחום זה של הרשות הם אלו שמפקחים על "מכוני הבדק" המבצעים את התחזוקה של המטוסים בהם נלמד במסגרת קורס טיס אזרחי.

 

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.