הסבות לטייסי חיל האוויר

טייסים בוגרי קורס טיס של חיל האוויר ואשר משמשים כטייסים פעילים, יכולים לבצע הסבה לרשיונות אזרחיים, בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי רת"א. הסבות אלה מבוצעות בדרך כלל בשילוב של קורס להגדר מכשירים וכוללות תכנית הדרה במתכונת קבועה. בדרך כלל עם פניית טייס כזה אני מגיש עבורו תכנית הדרכה לאישור, ועד היום הדברים התנהלו בצורה חלקה למדי מול רת"א. כמעט תמיד ישנו גורם חריג אצל מי מהטייסים שמחייב התייחסות, ועד היום הטפול שזכינו לו מצד רת"א היה יעיל ולא נתקלתי בבעיות כלשהן. הנתון המרכזי מבחינת רת"א לגבי טייסים בהסבה מסוג זה, הם לוודא שאכן מדובר בטייס פעיל שבצע טיסות בשנה האחרונה או לפחות בשנתיים האחרונות. לגבי טייסים לא פעילים, יש צורך להכין תכנית הדרכה חריגה בהתאם לתקופת אי הפעילות.

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.