פמ"ת – חלק א': חלק כללי

חלק זה של הפמ"ת, כשמו כן הוא: מסביר נהלים כלליים הקשורים לתעופה בישראל. הנושאים העקריים המטופלים בפרק הכללי הם: הגדרת שירותי הבקרה בתחום האווירי של ישראל, התנאים הדרושים לטיסת ראייה וטיסת מכשירים, נוהלי טיסות רגילות, טיסות חריגות וטיסות חו"ל, נושאים תפעוליים וטבלאות שעות זריחה ושקיעה. מתוך מגוון נושאים אלה, נלמדים החלקים המעשיים תוך כדי הלימוד המעשי במסגרת קורס טיס אזרחי, ואולם כדאי לקרוא את הפרק בכללותו, כדי לקבל "תמונת מצב כוללת" ופרספקטיבה של העולם התעופתי.  שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

במקום קובץ, אני מצרף קישור לאתר רשות התעופה האזרחית בו מופיעים כל קבצי הפמ"ת.

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.