פמ"ת: בן גוריון

קורס טיס אזרחי כולל נחיתה גם בשדה בן גוריון. לצורך כך, יש לקרוא רק חלק קטן מהפרק העוסק בשדה בן גוריון: הפרק כולו עוסק בנהלים הקשורים לטיסות בנתיבי מכשירים ונושאים אחרים שאינם נוגעים לרשיון טיס פרטי. פרק זה מובא בכללותו בקובץ אחד ולכן הוא מעט "כבד". שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…

פמ"ת: שדה רמון

קורס טיס אזרחי כולל נחיתה בכל שדות התעופה. לצורך כך, ניזקק לחלק ד' של הפמ"ת הכולל בתוכו את כל שדות התעופה האזרחיים בארץ, כולל אלה המשמשים במשותף את הצבא והמערכת האזרחית. שדה רמון הוא בעיקרון שדה בינלאומי אזרחי. הואיל ומדובר בשדה בינלאומי – הפמ"ת מתפרסם באנגלית. פרק זה העוסק באילת מורכב מחלק מילולי המסביר את מבנה השדה ומאפייניו, ולאחר מכן תשריטים הנקראים "נספחים" ומסודרים ב-אל"ף-בי"ת, כשכל נספח עוסק בנושא שונה. שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…

פמ"ת חלק ג': חרומים

במסגרת קורס טיס אזרחי אנו לומדים להתמודד גם עם מצבי חרום. נושא זה מוסדר אף הוא בפמ"ת, לרבות נוהלי הדווח והקשר הנוגעים לחרומים. כדאי לחזור ולשנן פרק זה גם לאחר קבלת רשיון טיס. טיס פרטי חייב לעבור מבחני רמה על ידי הטייס הראשי או המדריך הראשי בחברה בה הוא טס, ואחד הנושאים הנבדקים הוא שליטתו בפרק זה. חלק זה של הפמת כולל בתוכו שני פרקים; פרק 1 העוסק בהנחיות לחרומים עצמם ופרק 2 העוסק בנוהלי הדווח. להלן קישור לנוהל במקרה של תקלת קשר; שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…

מבוא לפמ"ת – AIP

קורס טיס אזרחי כולל בתוכו הכרה של פרסומי המידע התעופתי, הנקראים בקיצור פמ"ת או באנגלית AIP שזה קיצור של Aeronautical Information Publication. זהו למעשה אוגדן הכולל חוצצים שונים מסודרים לפי נושאים. בפרק מבוא זה נסקור את מבנה הפמ"ת. תכני הפמ"ת יובאו בהמשך.

המשך קריאה…

פמ"ת: שדה תימן.

רשיון טיס מקנה לבעליו את הזכות לטוס בישראל ובעולם כולו, במטוסים בעלי רישום ישראלי או במטוסים זרים בכפוף לתהליך הכרה ברשיון. טיסים שקיבלו רשיון זוכים לחוויה של נחיתה במנחתים שונים בארץ ובחו"ל. אחד המנחתים הפופלריים בישראל הוא המנחת הסמוך לבאר שבע, ונקרא שדה תימן. הקובץ המובא בפרק זה הוא של פמ"ת שדה תימן. שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…

פמ"ת: ראש פינה

רישיון טיס כרוך בטיסת מבחן. אחד היעדים החביבים על בוחני רשות התעופה האזרחית הוא שדה התעופה בראש פינה. בקובץ המצורף תוכלו ללמוד את השדה. במסגרת קורס טיס אזרחי נטוס לשדה זה, ונבצע בו אמוני נחיתות ותרגולים שונים.  שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…

פמ"ת: חיפה

ללמוד לטוס, פירושו גם ללמוד לנווט. את הנווט הראשון בקורס טיס אזרחי נבצע לשדה חיפה. הקובץ אליו מפנה הלינק במאמר זה, הוא של שדה חיפה. שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…

פמ"ת: הרצליה

קורס הטיס מתבצע בשדה התעופה הרצליה, ולכן על הטייס המתלמד להכיר את השדה, נהלים הקשורים אליו והנחיות הנוגעות להטסת מטוס בתחום הפקוח של השדה. בכל מדינה (מתוקנת) בעולם ישנו ספר המתפרסם על ידי רשות התעופה האזרחית וכולל פרסומי מידע תעופתי, או בראשי תיבות "פמ"ת". המסמך שמצורף במאמר זה, הוא צילום של הפרק הרלבנטי מהפמ"ת הישראלי. אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…

פמ"ת – חלק ב': טיסות

במסגרת טיסות הנווט במסגרת קורס טיס אזרחי, נעסוק רבות בנושא טיסה בנתיבים וסטיה מהנתיבים. פרק זה של הפמ"ת עוסק בנוהלים כלליים הקשורים לטיסות. הפרק החשוב לעניינו הוא פרק ב'3, העוסק בנוהלי טיסות בנתיבי תובלה. אלו הנתיבים בשבהם נטוס בבמסגרת הקורס וגם לאחר קבלת רשיון טיס. גם כאן זהו קובץ שהלינק מתחת לטקסט יפנה אותו אליכם ויש להתאזר בסבלנות עד שהקובץ יירד. אין צורך לקרוא את כל הפרק אלא רק את חלק ב'3 כאמור. שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…

פמ"ת – חלק א': חלק כללי

חלק זה של הפמ"ת, כשמו כן הוא: מסביר נהלים כלליים הקשורים לתעופה בישראל. הנושאים העקריים המטופלים בפרק הכללי הם: הגדרת שירותי הבקרה בתחום האווירי של ישראל, התנאים הדרושים לטיסת ראייה וטיסת מכשירים, נוהלי טיסות רגילות, טיסות חריגות וטיסות חו"ל, נושאים תפעוליים וטבלאות שעות זריחה ושקיעה. מתוך מגוון נושאים אלה, נלמדים החלקים המעשיים תוך כדי הלימוד המעשי במסגרת קורס טיס אזרחי, ואולם כדאי לקרוא את הפרק בכללותו, כדי לקבל "תמונת מצב כוללת" ופרספקטיבה של העולם התעופתי.  שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

המשך קריאה…