תכנית טיסה לחניכי קורס טיס

במסגרת קורס טיס נבצע טיסות נווט. טיסות אלה מחייבות הגשת תכנית טיסה. לצורך כך יש להגיש ל"מודיעין טיס" תכנית טיסה בפורמט קבוע. אני מצרף קובץ אקסל עם טבלה שאותה יש למלא לפי הדוגמא הקיימת, כמובן בהתאם לפרטי הטיסה הספציפית שבה מדובר. את התכנית החתומה יש לשלוח בפקס או במייל למודיעין טיס ולוודא שהתכנית הגיע ליעדה ומטופלת על ידי התורן במודיעין טיס. אין לסמוך על כך שיש O.K מהפקס או על כך שלא נתקבלה הודעת שגיאה בשיגור דואר אלקטרוני: יש לוודא באופן פוזיטיבי שמסמך הגיע ליעדו! המסמך וההסברים הם באדיבותו של מר מנחם שבו, מנהל מודיעין טיס.

 

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.