אזורי אמון בבית ספר לטיסה

בית ספר לטיסה מבצע את טיסות האמון של חניכיו באיזורים מיוחדים שייעודם היחידי או העקרי הוא לשמש כ"אזורי אמון". בזמן שאנחנו באיזור מסוים, כעקרון, אף כלי טייס אחר לא אמור להיות באיזור יחד איתנו – אלא אם הדבר תואם איתנו  מראש.

המשך קריאה…

המראה

אנו ממריאים בכל שיעור במסגרת קורס טיס, ולקראת כל אחד מהשעורים הראשונים, יש לשנן בבית את סדר הפעולות כדי לבצע אותן בצורה חלקה, כשמגיעים לטיסה.

המשך קריאה…

נוהל במקרה של תקלת בלמים

בהתקרבות לנחיתה, במסגרת הבדיקות בצלע "עם הרוח" הטייס מבצע, כמקובל בקורס טיס אזרחי, בדיקות לפני נחיתה. אחת הבדיקות היא לחיצה על הבלמים. מטרת הלחיצה: על הטייס לוודא שאין "שקיעה" של דוושות הבלם. שקיעה כזאת משמעותה כי הבוכנה שהדוושה מפעילה אינה תקינה ואינה דוחסת לחץ שיכול להפעיל את הבלמים. על מבנה בלם, ילמד חניך הטיס במסגרת בית הספר לטיסה, ולא נעסוק בו כאן.

המשך קריאה…

ללמוד לטוס בהקפה – תדריך שני

כדי ללמוד לטוס בהקפה, יש לפרק את ההקפה לגורמים, או יותר נכון ל"צלעות", וללמוד כל צלע בנפרד. לצורך כך נוכל להיעזר גם בסרטונים שתרם מיקי כהן. במסגרת קורס טיס אזרחי, אנו לומדים נוהלים המקובלים בשדות תעופה אזרחיים בכל מקום בעולם. אלה נוהלים סטנדרטיים שהם חלק בלתי נפרד מעולמו של טיס, לא רק לפני קבלת רישיון טיס, אלא גם, ובעיקר, לאחר מכן. הסרטונים המובאים במאמר זה, מיועדים לחניכים שלי, שבצעו כבר אימון ראשון של המראות ונחיתות, במסגרת השלב הראשון של קורס טיס אזרחי. אני ממליץ לקרוא מאמר זה, רק לאחר בצוע השיעור הראשון, ולחזור ולקרוא אותו ולצפות בסרטונים מספר פעמים, בין אימון הקפות אחד למשנהו. שימו לב בנוסף, לתדריך ההקפות הבסיסי הנמצא בנפרד, בפרק התדריכים של האתר.

המשך קריאה…

הליכה סביב

טייס חייב לדעת מתי לא לנחות ולא רק מתי לנחות. במסגרת קורס טייס נלמד איך לבטל תהליך נחיתה ולנסוק בחזרה לגובה, כאשר מסיבה כלשהי התנאים אינם מתאימים לנחיתה.

המשך קריאה…

טיסת לילה

טייס שהינו בעל רשיון טייס פרטי חייב לבצע הכשרה מיוחדת לטיסות מרחב בלילה והתדריך המובא כאן אינו מחליף הכשרה זו. התדריך מיועד לטיסת לילה במסגרת קורס טיס אזרחי בבית ספר לטיסה לצורך קבלת רשיון טייס פרטי. טיסת לילה מתאפיינת באלמנטים של שימוש במכשירים, הכנות נוספות לטיסה וטכניקה שונה הן בנווט והן בנחיתה.

המשך קריאה…

הזדקרות.

 
 
 
erection.jpg הזדקרות היא מצב שבו ניתקה זרימת האוויר מעל הכנף. במצב זה, במטוס בעל מרכז כובד קדמי, יפיל המטוס אף ויאבד גובה. הסכון העקרי בהזדקרות הוא התרחשות התופעה בקרבת הקרקע, בעת גישה לנחיתה, עקב אי שמירת מצב אף נכון וקיטון של המהירות מתחת למהירות ההזדקרות.

המשך קריאה…

הקפות. אמון בסיסי בקורס טיס

pattern.jpg הקפה הינה תהליך סטנדרטי, אשר תכליתו לאפשר למגדל הפקוח לשלוט בתעבורת מספר רב של מטוסים, באיזור מסלולי הנחיתה. צורת ההקפה קבועה ומוסכמת בכל העולם. אחידות צורת ההקפה מאפשרת שפה משותפת בין הטייסים, גם בהעדר מגדל פיקוח.

המשך קריאה…

סחרור.

spin.jpg סחרור (רגיל) הוא מצב שבו אנו מביאים את המטוס, במסגרת התרגיל, למצב של הזדקרות מלאה, תוך שאחת הכנפיים הזדקרה לפני האחרת והמטוס נמצא במצב של סבסוב וצלילה כלפי הקרקע תוך כדי הזדקרות נמשכת.

המשך קריאה…

שינוי מהירות.

push_1.jpg בתרגיל זה נגדיל ונקטין את מהירות המטוס תוך שמירת כוון וגובה קבועים. לתרגיל מטרה כפולה: האחת הגברת השליטה במטוס, השניה – הכרת הגוי המטוס במהירויות נמוכות בהשוואה למהירויות גבוהות, והשלישית – הכרת הטכניקה של  טיסה איטית שיש בה צורך מעשי בעיקר עקב צפיפות תעבורה אווירית.

המשך קריאה…

נחיתת אונס.

bird.jpg במקרה של כביית המנוע באוויר, מתפקד המטוס למעשה כדאון. על הטייס להיות החלטי ותכליתי בבצוע פעולותיו, בהתאם לסדר הפעולות הנלמד להלן. מטרת התדריך: לימוד סדר הפעולות לנחיתה בזמן כביית מנוע באויר, והבנת ההגיון שמאחורי הפעולות.

המשך קריאה…

מעברים בפניה.

truckturn.jpg זהו תרגיל שבו מתבצעים המעברים הרגילים בין מצבי הטיסה היסודיים השונים, תוך כדי פניה קלה. כך לדוגמא נעבור מטיסה ישרה ואופקית לפניית נסיקה שבה זווית ההטיה תישמר בגודל של °15.

המשך קריאה…

פניות.

right_turn_sign.jpg"פניה" היא מצב טיסה, בנתוני מהירות וגובה קבועים, תוך שינוי מתמיד בכוון, כאשר המטוס מתואם. מטרת התרגיל היא לימוד בצוע פניות סטנדרטיות, ושיטת עבודה אחידה בהן.

המשך קריאה…

מעברים.

movers_2.jpg "מעברים" משמעו שינוי במצב הטיסה. מטרת התרגול היא לימוד שיטה של מעבר ממצב טיסה יסודי אחד לאחר, בצורה אחידה.

המשך קריאה…

מצבי טיסה יסודיים.

small2.jpg מצבי טיסה יסודיים הינם מצבי טיסה בהם נמצא המטוס באיזון כוחות, תוך שמירת כנפיים במצב קבוע (מרגע הכניסה למצב) ותאום המטוס. מצב אף המטוס, נקבע על ידי שמירת נתוני הגובה או מהירות המטוס, המוכתבים מראש.

המשך קריאה…

השפעת הגאים.

wheels.jpg פעולת ההגאים היא למעשה יצירת עילוי על ידי שינוי מצב משטחי ההגוי. העילוי הנוצר על משטחי העלוי יוצר מומנט בכוון הרצוי, אשר גורם לשנוי מצב המטוס בכוון הרצוי. מטרת תרגול השפעת הגאים היא להכיר את האופן בו משפיע כל הגה על המטוס ואת אופן הנכון השמוש בו.

המשך קריאה…

הסעה.

bus_1.jpg "הסעה" פרושה העברת המטוס, בכח המנוע, על הקרקע מנקודה אחת לאחרת. אנו מתייחסים כאן בעיקר להסעה מנקודת החניה לנקודת ההמראה, ולאחר מכן מנקודת הנחיתה לחניה בחזרה.

המשך קריאה…