קריאת NOTAM לקורס טיס אזרחי

iconלפני כל טיסה, טייס או חניך בקורס טייס חייב לבדוק עדכונים אחרונים הנוגעים לבטיחות טיסה. עדכונים אלה מפורסמים על ידי גוף מוסמך. בישראל זהו "מודיעין טיס". עדכונים אלה נקראים NOTAMותוכנ ם הוא פרסום משלים לפרסום קבע הנקרא "פמ"ת" שזה ראשי תיבות של "פרסום מידע תעופתי". כדי לפענח מברקי NOTAM צריך להכיר את מבנה המברק. המאמר הבא נכתב על ידי מר מנחם שבו, מנהל מודיעין טיס ואני מודה לו על הרשות לפרסם אותו. 

 

NOTAM
 
 
 
1. Notam = notice to airmen, מידע לאוויראים .
 
 
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
2. הגדרה :
 
הודעה המופצת ב- Telecommunication (תקשורת תעופתית),
ומכילה מידע בנושאים :
א. הקמה .
ב. שינוי .
ג. מצב מסויים בתשתית תעופתית / מתקן תעופתי .
ד. שירותים תעופתיים .
ה. סכנות לתעופה .
אשר חובה להפיצה בזמן המהיר ביותר, לכל גורם הקשור בביצוע הטיסות .
 
3. תוקף הנוטאם :
 
א. מידע בעל אופי זמני – לזמן קצר .
ב. מידע קבוע ומשמעותי – בהתראה קצרה .
ג. שינוי זמני, ארוך טווח – בהתראה קצרה .
 
4. חריג :
 
מידע העומד בתנאים הנ"ל, אשר מתלווה אליו שרטוט, מפה או כל גרפיקה אחרת – יופץ כ- AIP Supplement  בדואר .
 
 
 
 
5. כללי :
 
א. מינוח מקצועי – מיקום, א/ק, עזרי ניווט, וכדו' .
ב. כיתוב – באנגלית תעופתית, Plain text .
ג. קיצורים – תעופתיים עפ"י ICAO .
ד. כל הנוטאם נכתב עפ"י חוקי ICAO, ועפ"י ספרות מקצועית של ICAO .
ה. נושא – נוטאם יעסוק רק בנושא אחד, ורק בתנאי או לשינוי אחד בלבד.
ו. ניסוח – קצר (בנוסף לקיצורי ICAO), ברור, חד משמעי, ללא הפניה למקורות עזר .
ז. AIP – נוטאם שעניינו שינוי קבוע או זמני לטווח ארוך – יפנה אותנו לחלק הרלוונטי ב- AIP .
 
6. מבנה הנוטאם :
 
א. סוגריים – פתיחה בהתחלה, סגירה בסיום .
 
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
ב. סדרה :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) A נוטאם בינלאומי .
2) C נוטאם פנים ארצי .
3) בחו"ל – חלוקה שונה, אך תמיד A בינלאומי .
 
 
 
ג. מספר :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) מספר סידורי רץ, בעל 4 ספרות: 0001 עד 9999 .
2) שנה – 2009 .
 
ד. סוג הנוטאם :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) N נוטאם חדש New .
2) R נוטאם מחליף נוטאם ישן יותר, Replace .
חייב להיות זהה לנוטאם המוחלף בנושאים : FIR, סדרה, וסעיף A .
3) C נוטאם מבטל נוטאם קודם/ישן יותר Cancel .
גם כאן חייב, להיות זהה לנוטאם המוחלף בנושאים : FIR, סדרה, וסעיף A .
4) S נוטאם בנושא שלג SNOWTAM ASHTAM .
 
ה. שורת ה- Qualifier :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) מהות – משמש למערכות ממוכנות .
2) מבנה – מחולק ל- 8 שדות, מופרד ע"י לוכסן / .
 
 
3) LLLL – במרחב ישראל FIR .
 
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
4) Q-Code :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
Q – Q-code   .
FA – אותיות 2,3 = מתקן תעופתי, עפ"י קודי ICAO .
LT – אותיות 4, 5 = מהות השינוי שחל על המתקן .
 
5) Traffic :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
I – לטיסות IFR .
V – לטיסות VFR .
או – שניהם גם יחד .
 
 
 
 
 
 
 
6) Purpose :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
 
N – לתשומת לב מפעילי כלי הטייס (לאו דווקא טייסים) .
B – ייכנס ל- PIB (Bulletin = קובץ מידע המוגש לטייס) .
O – נוגע לביצוע הטיסות .
M – כללי, לא בהכרח קשור  לקודמים, אך זמין לפי בקשה .
K – Checklist .
 
7) Scope :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
A – Aerodrome .
E – En-Route .
W – Nav-Warning .
K – Checklist .
 
8) Lower : גובה מינימאלי של התשתית הרלוונטית .
000 – גובה פני הקרקע / הים, או פירוט גובה ספציפי .
 
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
 
9) Upper : גובה מקסימאלי של התשתית הרלוונטית .
999 – בכל הגבהים, או פירוט גובה ספציפי .
 
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
 
10) נ.צ. ברשת גיאוגרפית :
 
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
Latitude :
קוו רוחב – מספר ואחריו אות N .
Longitude :
קוו אורך – מספר ואחריו E .
 
11) Radius :
רדיוס ב- NM, נמדד מנ.צ. מרכזי, ברירת מחדל = 120NM .
 
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
 
 
 
ו. סעיף A :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) מציין מיקום של התשתית הרלוונטית .
2) LLLL – במרחב FIR ישראל .
3) LLOV – שדה התעופה עובדה, ICAO 4 Letter Code, 2 אותיות ראשונות = מדינה, 2 אותיות נוספות = שדה התעופה .
 
ז. סעיף B :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) תחילת תוקף הנוטאם .
2) לקרא משמאל לימין :
09 – שנת 2009 .
01 – חודש ינואר .
12 – יום בחודש .
1119 – שעה 11:19 UTC .
 
ח. סעיף C :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) סיום תוקפו של הנוטאם .
2) EST – משוער, לתקופה של עד 3 חודשים .
3) PERM – לצמיתות, ייכנס ל- AIP בעדכון הקרוב .
 
ט. סעיף D :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
D) 1119-1200  1300-1800
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) חלונות זמן אמיתי לביצוע הכתוב בנוטאם, בטווח הזמן מתחילת תוקפו לסיום תוקפו של הנוטאם .
2) באם סעיף D לא קיים (ריק) – משמע הנוטאם תקף לכל משך זמן חייו, מתחילה עד סיום .
3) DAILY 1120-1200  1300-1800 .
4) FEB 01 03 06 10 DAILY 1120-1200  1300-1800 .
5) FEB 01-05  10-20  DAILY 1120-1200 1400-1500 .
 
י. סעיף E :
 
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS.)
 
1) פירוט על מהות הנוטאם ב- Plain Text .
2) כמובן באנגלית .
3) עם קיצורי ICAO .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יא. סעיף F :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS
F) SFC
G) 5000FT QNH.)
 
1) Lower – מינימאלי שעליו חל הנוטאם .
2) SFC = פני הקרקע .
 
יב. סעיף G :
(A0033/09 NOTAMN
Q) LLLL/QFALT/IV/NBO/A/000/999/2956N03456E005
A) LLOV B) 0901121119 C) 0904211119 EST
E) AD NOT AVBL TO LDG FOR CIV JET TFC AT NGT AND IN IMC, DUE LACK OF VISUAL AIDS
F) SFC
G) 5000FT AMSL.)
 
1) גובה מקסימאלי שעליו חל הנוטאם .
2) גובה ב- Feet, AGL = מעפ"ש, AMSL = מעפ"י .
 
 
 
 
מסמך זה נכתב ע"י :
מנחם שבו – אחראי מודיעין טייס .
טל' – 050-9756219
 
מסמך זה הינו כלי עזר להבנת הנקרא בנושא נוטאמים,
ואינו מהווה תחליף להדרכה מבצעית בנושא …

 

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.