פמ"ת: שדה רמון

קורס טיס אזרחי כולל נחיתה בכל שדות התעופה. לצורך כך, ניזקק לחלק ד' של הפמ"ת הכולל בתוכו את כל שדות התעופה האזרחיים בארץ, כולל אלה המשמשים במשותף את הצבא והמערכת האזרחית. שדה רמון הוא בעיקרון שדה בינלאומי אזרחי. הואיל ומדובר בשדה בינלאומי – הפמ"ת מתפרסם באנגלית. פרק זה העוסק באילת מורכב מחלק מילולי המסביר את מבנה השדה ומאפייניו, ולאחר מכן תשריטים הנקראים "נספחים" ומסודרים ב-אל"ף-בי"ת, כשכל נספח עוסק בנושא שונה. שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

פמ"ת שדה רמון

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.