התארגנות טכנית לטיסת נווט

לפני שאנחנו יוצאים להטיס מטוס במסגרת קורס טיס, יש לוודא קיומם של מספר עזרים והכנות שבוצעו מראש, על מנת להבטיח נווט מסודר. את הרשימה אפשר לחלק לשני חלקים: חלק ראשון – מפה ותכנית שמכינים בבית מראש וחלק שני – עזרים טכניים שיאפשרו לנו טיסה ללא תקלות. אחרי השלמת שני החלקים, יש גם לבצע כמובן הכנה מנטלית, כמפורט בסוף המאמר.

המשך קריאה…

בד"ח "צא כוון"

navכדי להטיס מטוס באופן שיטתי ועקבי בטיסות נווט, אנו זקוקים למסגרת קבועה של התנהלות, כדי שלא נצטרך לחשוב ולהמציא את הגלגל בכל נווט מחדש. חלק מהתנהלות זו, מבוצעת בתחילת כל לג, כאשר אנחנו מבצעים בד"ח שאנו קוראים לו "בד"ח צא כוון". בסיום בד"ח צא כוון, ישנה סדרה נוספת שעלינו לבצע.

המשך קריאה…

חישובים מהירים בזמן נווט

cmputer
 
 
 
 
 
 
 
מי שמתעתד ללמוד לטוס או להטיס, במסגרת רשיון טיס אזרחי פרטי, אינו חייב לערוך חישובים מתמטיים מסובכים. עם זאת, כדאי תמיד להכיר שיטות לחישובים גסים ומהירים שמסייעים לנו לשלוט במצב.

 

המשך קריאה…

מבוא לקריאת מפה

 
 
map2.jpg בבית ספר לטיסה אנו לומדים קריאת מפה אווירית. זוהי שיטה של השוואת פני הקרקע לתמונת המפה, המביא לידי קביעת מקומו של המטוס. המשמעות של השוואת פני הקרקע לתמונת המפה, היא הבחנה של עצמים על פני השטח וזיהויים על פני המפה. המפה עצמה מסומנת בסימנים מוסכמים שהטייס לומד אותם.


המשך קריאה…

תכנית טיסה.

map9.jpg בזמן הטיסה חייב הטייס לנהל תרשומת מעקב, ה משווה בין הבצועים הצפויים במהלך הטיסה לבין מהלך הטיסה בפועל. מעקב זה הכרחי כדי לזהות האם המטוס עומד בלוח הזמנים, ממהר או מפגר, וכן לזהות את כוון הרוח ועוצמתה, כדי לתכנן את המשך הטיסה.

המשך קריאה…

חוק "אחד לשישים"

map8.jpg  לצורך נווט יעיל ופשוט, אנו נזקקים למספר "כללי אצבע", שמאפשרים לנו חישוב פשוט ומהיר שניתן לבצע ללא עזרת מחשב. אחד מכללים אלה הוא "חוק אחד לשישים". חוק זה קובע יחסים פשוטים הדומים ל"ערך משולש".

המשך קריאה…

תקונים לרוח.

map7.jpg במסגרת קורס טיס אזרחי נדרש נלמד כיצד לשלוט במצב גם כאשר המטוס טס בנתיב שונה מהמתוכנן, עקב סחיפת הרוח, או כשאנו מגלים כשיש אפשרות שהוא יגיע ליעד באחור או מוקדם יותר מהמתוכנן. תיקונים לרוח מתחלקים לשני סוגים: תקונים עקב סחיפה הצידה (ימינה או שמאלה מהנתיב), ותיקונים עקב מיהור או פיגור בלוח הזמנים (רוח אף או גב). את הטיסה אנחנו מתכננים לפי הכוונים המצפניים ועל בסיס המהירות האווירית שלנו.  לצורך התכנון אנחנו מניחים שאין השפעת רוח ולכן הכוון המצפני יהיה זהה לנתיב הקרקעי והמהירות האווירית תהיה זהה למהירות הקרקעית. אבל בפועל תמיד יש איזשהו הבדל, לפעמים גדול יותר ולפעמים קטן יותר. לפעמים עיקר השפעת הרוח היא רק על הכוון או המהירות ולפעמים על שניהם.
 
 

המשך קריאה…

הכנת מפה לטיסה.

map6.jpg לצורך שמירה על נתיב וזמן הגעה למטרה (בעגה המקובלת – "זמן מגע מטרה" או בקיצור זמ"מ) אין די בקריאת מפה. יש צורך בהערכת מרחקים וזמנים על גבי המפה. לדוגמא אם המטוס סטה מהנתיב ימינה או שמאלה, או אם המטוס מגיע למטרה מוקדם מהצפוי בגלל רוח גבית, יש צורך באמצעי עזר שיעזרו לנו לאמוד את מידת הסטיה מהתכנון המקורי.

המשך קריאה…

היחלצות ממצב של אובדן התמצאות.

map5.jpg הדרכת טיסה ואימון הטייס, לוקח בחשבון אפשרות שעלול לקרות שהטייס אינו יודע היכן הוא נמצא בנקודת זמן מסוימת. הסיבות לכך יכולות להיות רבות: שכבת עננים שגרמה לאובדן קשר עין זמני עם הקרקע, אובדן ריכוז של הטייס או כל סיבה אחרת. שיטת הנווט שאנו פועלים לפיה חייבת לספק פתרון גם למקרה מעין זה.

המשך קריאה…

בחירת נקודות זהוי.

map4.jpg כדי להקל על עצמנו במהלך טיסת הנווט, אנו בוחרים מראש נקודות זיהוי מסוימות, אותן נאתר בזמן הטיסה. זיהוי הנקודות יאפשר לנו לדעת בוודאות שאנו אכן נמצאים בנתיב המתוכנן, או לדעת מה מידת הסטיה שלנו מהנתיב. אחד מתפקידיו של מדריך טיסה, הוא ללמד את החניך כיצד לבחור נקודות כאלה.

המשך קריאה…

חמשת העקרונות לקריאת מפה.

map3.jpg לימוד טיסה, ותעופה בכלל, מבוססים על עקרונות פשוטים. לצורך קריאת המפה אנו מפעילים חמישה עקרונות יסודיים, מהם אין לסטות בשום מחיר. הקפדה על כללים אלה מבטיחה פענוח נכון של המפה ופני השטח בהתאמה.

המשך קריאה…

מבוא לנווט אווירי.

map1.jpg אחד הדברים שבהם יעסוק מדריך הטיס במסגרת הכשרת הטייס לקראת קבלת רשיון טיס אזרחי, הוא לימוד הטייס לעתיד, כיצד לגרום למטוס להביא אותנו מנקודה אחת לאחרת. לצורך כך על הטייס לשלוט בטכניקה פשוטה וברורה אשר יישומה מאפשר לו לדעת בוודאות את מיקומו בכל רגע נתון וכן כיצד לנווט למטרה.

המשך קריאה…