נוהל במקרה של תקלת בלמים

בהתקרבות לנחיתה, במסגרת הבדיקות בצלע "עם הרוח" הטייס מבצע, כמקובל בקורס טיס אזרחי, בדיקות לפני נחיתה. אחת הבדיקות היא לחיצה על הבלמים. מטרת הלחיצה: על הטייס לוודא שאין "שקיעה" של דוושות הבלם. שקיעה כזאת משמעותה כי הבוכנה שהדוושה מפעילה אינה תקינה ואינה דוחסת לחץ שיכול להפעיל את הבלמים. על מבנה בלם, ילמד חניך הטיס במסגרת בית הספר לטיסה, ולא נעסוק בו כאן.

נהלי תפעול תקלות בקורס טיס, במסגרת בית ספר לטיסה.

הפעולות לאחר זהוי תקלת בלמים:

1.    ראשית ננסה לפתור את הבעיה על ידי "פמפום", כלומר לחיצות קצרות ומהירות על הדוושה הסוררת, על מנת לייצר לחץ שמן/אוויר בבוכנה במידה מספקת לצורך הבלימה הקרובה.
2.    אם התגובה חיובית ונוצר לחץ כלשהו בדוושות, אפשר להמשיך לנחיתה, אך בפיינל יש לבצע שוב מספר לחיצות כדי לוודא שהלחץ לא ירד, ולהגבירו למקסימום.
3.    בהנחה שגם בפיינל קבלנו תחושה של לחץ נגדי מהדוושות, אפשר לבצע נחיתה רגילה. יתכן שהבלמים יהיו פחות יעילים, ולכן נשתדל להביא את המטוס לנגיעה מוקדם ככל האפשר, ונבצע גישה במהירות איטית ככל הניתן מבחינת בטיחות הטיסה.

אם הלחיצות לא הועילו ושתי הדוושות לא מגיבות:

4.    במקרה הבלתי סביר ששתי הדוושות לא מגיבות בו זמנית, לא נותר לנו אלא לבחור שדה ארוך לנחיתה, לנחות ככל האפשר בתחילת המסלול ולאפשר למטוס להאט מכח עצמו. אגב, תקלה זו נדירה ולא סביר שתקרה הואיל ולכל כן נסע יש מערכת בלימה עצמאית, שאינה קשורה בצד השני.

5.    במקרה כזה, נשאיר את המדפים במצב מטה, עד לעצירתו המוחלטת של המטוס. כיון שהדבר היחיד שעוצר את המטוס הוא הגרר, אנו מעונינים במקסימום גרר.

אם רק דוושה אחת אינה מגיבה:

6.    נבחר לנחיתה שדה עם מסלול ארוך. עבור מטוסי הדרכה כמו 152 או 172, שדה דב הוא בחירה סבירה בהחלט.

7.    עם הנגיעה נוודא שאנו נמצאים במדוייק על ציר מסלול.

8.    נלחץ קלות על הגה הכוון (החלק התחתון של הדוושה) של הבלם הלא-תקין. מייד עם נסיון המטוס לסבסב לאותו כוון, ובטרם הספיק המטוס לעשות זאת, נפעיל לחץ קל ביותר (מעין שפשוף) על הבלם התקין, כדי לשמור על ציר המסלול. לאחר מכן נגביר את הלחץ על הגה הכוון של הצד בו הבלם אינו תקין ומייד נגביר מהצד השני את הלחץ על הבלם התקין וכך הלאה, עד לעצירתו המוחלטת של המטוס.

9.    באופציה זו כדאי לקפל מדפים מייד עם הנגיעה. ההגיון: אנו מפעילים כח בלימה, ולכן מעונינים במקסימום משקל על הגלגלים, לכן נעדיף להפטר ממעט העלוי שמייצרים המדפים במהירות נמוכה, הגם שכך אנחנו גם מוותרים על הגרר שהם מייצרים. העצירה מושגת במקרה זה בעיקר בכח הבלימה ולא בכח הגרר.

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.