השפעות של חוסר איזון

מטוס יכול להיות בלתי מאוזן, בן במובן זה שהוא נמצא במצב של מרכז כובד קדמי מדי ("אף כבד") או מרכז כובד אחורי מדי ("זנב כבד"). לכל אחד ממצבים אלה, מאפיינים שונים שיש להכירם.

בנוסף למגבלת המשקל, חשובה גם חלוקת המשקל במטוס, היינו איזונו. כדי להבין את המונח "איזון" יש להכיר תחילה מספר מושגים:

 

מרכז הלחץ – הנקודה שעליה פועל שקול כל כוחות העילוי הפועלים על הכנף.

 

מרכז הכובד – נקודה שדרכה עובר שקול כל המשקלים של חלקי המטוס. גוף התלוי על נקודה זו, יהיה במצב של שווי משקל.

 

זרוע Arm – זרוע הוא המרחק, לאורך ציר המטוס, בין נקודה הנקבעת במטוס כנקודת ייחוס, לבין מרכז הכובד של המטוס או של יחידת משקל או ציוד.

 

מומנט Moment – המומנט של הכח, הוא הנטייה לסיבוב הנוצרת מסביב לנקודה מסוימת. גודלו של המומנט שמימדיו בפאונד או ליברה לרגל, ניתן על ידי המכפלה של הכוח והמרחק (הניצב) שבין קו הפעולה של הכח והנקודה הנ"ל. מומנטם בכוון הסיבוב של מחוגי השעון הם חיוביים. מומנטים בכוון ההפוך נחשבים שליליים.

 


השפעות עיקריות של הטענה בלתי מאוזנת של המטוס
:

 

במקרה של מרכז כובד קדמי מדי:

 

א. קושי בהרמת אף המטוס לקראת הנחיתה.
ב. מאמץ יתר בגלגלים הראשיים בשעת הנחיתה עד כדי התפקעות צמיג.
ג. שימוש רב בלוחוני קיזוז לשם שמירת גובה רצוי באופן שיגדיל התנגדות האוויר ויבזבז פוטנציאל של המטוס.
ד. מבחינת יכולת המטוס לתמרן: המטוס יאבד חלק מיכולת התמרון שלו.
ה. תצרוכת הדלק תהיה גבוהה מאוד: יהיה צורך בזוית התקפה גבוהה כדי לפצות על "האף הכבד", ולכן יותר גרר שיצריך יותר דחף/סחב.
ו. מהירות השיוט תהיה נמוכה משום שנצטרך לטוס עם זוית התקפה גדולה יחסית.
ז. מהירות ההזדקרות תהיה גבוהה, אך היציאה ממהזדקרות קלה יותר בהשוואה למרכז כובד אחורי.

 

במקרה של מרכז כובד אחורי מדי:

 

א. המטוס עלול לאבד יציבותו לחלוטין עד כדי אבדן שליטה.
ב. מחייב טיסה מאומצת יותר של הטייס, בעיקר בטיסת מכשירים: רגישות יתר של המטוס להגוי.
ג. במטוסים מסויימים עלולה הגברת העומס על הגה הגובה לגרום לתנודות אווירודינמיות עד כדי פרפור.
ד. במישור צריכת הדלק: תפעול ההגאים המוגבר יגרום לבזבוז פוטנציאל ולצריכת דלק מוגברת.
ה. טווח הטיסה יקטן עקב הגברת הצריכה של הדלק.
ו. מהירות ההזדקרות תקטן, אך יהיה קשה להיחלץ מהזדקרות.

 

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.