הגדרות מונחי המשקל

לכל מטוס מגבלת משקל המייחסת הן למשקלו בהמראה, הן בנחיתה והן במצב של העדר דלק בכנפיים. כדי להכיר מגבלות אלה  יש ללמוד מספר מונחי יסוד. אחת הנ ורמות שכל בית ספר לטיסה צריך להטמיע בקרב טייסיו, הוא החובה לבדוק משקל ואיזון לפני כל טיסה.

הגדרת מונחי משקל

 

משקל יסודי Basic Empty Operation Weight – זהו משקל המטוס "נטו", ללא נוסעים ללא מטען וללא דלק. מה כן נכלל במשקל זה: משקל המטוס עצמו על ציודו הקבוע לפי ספר המטוס, השמנים והנוזלים ההידראוליים, והדלק שאינו ניתן לניצול.

BOW– basic operational weight הוא מושג שונה, והגדרתו: משקל המטוס למעט נוסעים, מטען ודלק. משקל זה כולל את המשקל הריק הבסיסי של המטוס, הנוזלים הדרושים לתפעולו כולל דלק שאינו ניתן לניצול (אך לא כולל דלק לשימוש), משקל אנשי הצוות, ציוד הצוות, ציוד לשירות נוסעים (אוכל, שתיה, שמיכות, עגלות מזון וכיוב'), ציוד חירום וציוד מיוחד. בקיצור, משקל זה כולל את כל משקל המטוס חוץ מדלק ודברים שמישהו צריך לשלם בשבילם (נוסעים ומטען).

משקל מועיל Useful Load – כולל את משקל הצוות, ומשקל נצרך. "משקל נצרך" פירושו כל מטען שמתכלה בשעת ההטסה ודרוש להטסה: דלק, נוזלים להפשרת קרח, מי שתיה (במטוסים צבאיים: גם תחמושת מתכלה).

 

מטען מכניס Pay Load – משקל הנוסעים והמטען.

 

משקל מירבי להמראה Maximum Takeoff Weight  – המשקל הכללי המירבי המותר בהתאם להגבלת היצרן.

 

משקל נחיתה מירבי Maximum Landing Weight – המשקל הכללי המירבי המותר בשעת הנחיתה.

 

משקל מירבי ללא דלק – Maximu Zero Fuel Weight – המשקל המירבי המותר כאשר אין דלק במיכלים הרגילים של המטוס או המיכלים הנוספים שהותקנו בכנפי המטוס למעט הדלק שאינו ניתן לשימוש והוא חלק מהמשקל הבסיסי של המטוס כשהוא ריק. במקרים חריגים מעמיסים דלק בגוף המטוס (בטיסות ארוכות מעל אוקינוס לדוגמא, כשמעבירים מטוס מארה"ב לישראל/אירופה)  דלק הנמצא במיכלים בגוף המטוס, נחשב חלק ממטען המטוס. דלק כזה, שנמצא בגוף המטוס לא נחשב כדלק לצרכי "משקל מירבי ללא דלק".

 

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.