טבלת משקל ואיזון

את העקרונות שבהם עסקנו יש לתרגם למספרים בצורה מסודרת. זאת כדאי לעשות בעזרת טבלה פשוטה שתסייע בחשובי המשקל והאזון.

המשך קריאה…

עקרונות לחישובי איזון

מבחינה מעשית, אנו רוצים לדעת מה עלינו לחשב לפני כל טיסה, וכיצד, על מנת להבטיח שהמטוס יהיה מאוזן בהתאם להוראות היצרן.

המשך קריאה…

השפעות של חוסר איזון

מטוס יכול להיות בלתי מאוזן, בן במובן זה שהוא נמצא במצב של מרכז כובד קדמי מדי ("אף כבד") או מרכז כובד אחורי מדי ("זנב כבד"). לכל אחד ממצבים אלה, מאפיינים שונים שיש להכירם.

המשך קריאה…

הגבלת המשקל

לכל מטוס מגבלות משקל שונות, הן להמראה, הן לנחיתה והן בעת חניה. יש להבין שמגבלות אלה נועדו להבטיח מספר דברים.

המשך קריאה…

הגדרות מונחי המשקל

לכל מטוס מגבלת משקל המייחסת הן למשקלו בהמראה, הן בנחיתה והן במצב של העדר דלק בכנפיים. כדי להכיר מגבלות אלה  יש ללמוד מספר מונחי יסוד. אחת הנ ורמות שכל בית ספר לטיסה צריך להטמיע בקרב טייסיו, הוא החובה לבדוק משקל ואיזון לפני כל טיסה.

המשך קריאה…