מפת נתיבי מכשירים

סוג זה של מפות משמש אותנו לנווט על פי עזרי נווט אלקטרוניים. הנווט מתבצע מעזר נווט אחד לאחר, או בזוית מסוימת (חיתוך) ובמרחק מסוים מעזר נווט. סוג זה של טיסה מיועד לשמוש בתנאים שבהם הזדהות קרקעית אינה אפשרית או אינה נוחה, או כאשר מהירות הטיסה או גובה הנתיב אינם מתאימים לנווט קרקעי. שימו לב: אני לא מעדכן את המפות באתר, והן למטרות הדרכה והסבר רעיוני בלבד. לפני טיסה יש לבדוק מפות עדכניות. מפות אלה אינן מיועדות לשמוש מבצעי ולא לטיסות.

המשך קריאה…

מפות נתיבי תובלה נמוכים

טיסות הנווט שאנו מבצעים במסגרת קורס טיס אזרחי, מתבצעות רוב הזמן (אך לא כולו), במסגרת נתיבים רשמיים. באופן כללי, טיסות שגרתיות, להבדיל מטיסות על פי מירשה חריג, מתבצעות בנתיבים. הנתיבים מתחלקים, בין השאר, לפי שני סוגים עקריים: נמוכים וגבוהים. נתיבים נמוכים הוא כנוי לנתיבים שבהם מבוצעות טיסה בתנאי ראייה, על פי נווט מגע, כלומר על פי הזדהות קרקעית. השם הרשמי המלא הוא: נתיבי תובלה נמוכים. בעולם אגב, לא קוראים להם כך, אלא בדרך כלל משתמשים בשם: lower routes או בשם VFR routes. כאשר VFR הוא ראשי תיבות של Visual Flight Rules.

שימו לב: אני לא מעדכן את המפות באתר, והן למטרות הדרכה והסבר רעיוני בלבד. לפני טיסה יש לבדוק מפות עדכניות. מפות אלה אינן מיועדות לשמוש מבצעי ולא לטיסות.

המשך קריאה…