מבוא לפמ"ת – AIP

קורס טיס אזרחי כולל בתוכו הכרה של פרסומי המידע התעופתי, הנקראים בקיצור פמ"ת או באנגלית AIP שזה קיצור של Aeronautical Information Publication. זהו למעשה אוגדן הכולל חוצצים שונים מסודרים לפי נושאים. בפרק מבוא זה נסקור את מבנה הפמ"ת. תכני הפמ"ת יובאו בהמשך.

 

קובץ הפמ"ת ערוך בפרקים כדלקמן:

עדכונים וביקורות – בפרק זה מתפרסמת רשימת העדכונים והתוספות לעדכונים לפמ"ת. כל עדכון מלווה בתאריך כניסתו לתוקף, דף המכיל את תמצית העדכון לכל פרק בפמ"ת (שעודכן בפועל) ורשימת ביקורת דפים

פרק א – כללי – דן בכללי טיסה לסוגיהם, פנייה לקבלת אישורים, תוכניות טיסה ונושאים כלליים אחרים

פרק ב – טיסות – מפרט את סוגי הטיסות וסוגי נתיבי הטיסה

פרק ג – נהלי חירום – נוהל כללי למקרה של אובדן קשר אלחוט דיבור ואופן הדיווח על תאונה או תקרית תעופתית

פרק ד – שדות תעופה – פרק זה כולל את כל שדות התעופה האזרחיים ושדות תעופה אחרים המותרים לשימוש אזרחי

פרק ה – מנחתים – פרק זה כולל את המנחתים שבהם מתקיימת פעילות אזרחית קבועה. (בפרק המנחתים יוכנסו מנחתים חדשים בעדכונים הבאים)

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.