מבוא לזמנים

זמן, בהקשר התעופתי, הוא גורם הקשור בתנועת כדור הארץ. כטייסים חשוב לנו להבין את מקור הגדרות הזמן, משום שלעיתים אנו נדרשים להטיס מטוס מאזור אחד על פני כדור הארץ לאזור אחר. בחלק מהמקרים, כוון הטיסה מנוגד לכוון סיבוב כדור הארץ ויש לכך השפעות מבחינת הגדרות הזמן והתאריך. בחלק אחר מהמקרים, הטיסה תהיה ביחד עם סיבוב כדור הארץ וגם אז יש משמעותו לסיבוב כדור הארץ ולבסיס חישוב הזמן ביעד.

הפסקאות הבאות נועדו לשמש מבוא למאמר הנושא כותרת "הגדרות סוגי הזמנים".

בסביבת כדור הארץ ישנם גופים משלושה סוגים:

1.    כוכבי שבת – גושים שמימיים אשר נמצאים במרחק רב מכדור הארץ ונחשבים, לצרכים חישוביים של זמנים, כקבועים ביחס לכדור הארץ וכקבועים ביחסים שבינם לבין עצמם.
2.    כוכבי לכת – גופים שמימיים הסובבים סביב השמש ואשר נעים ביחס לכדור הארץ.
3.    לבנות – גופים שמימיים הסובבים סביב כוכבי הלכת.

הגורמים להווצרות היום והלילה

השמש היא כוכב השבת הקרוב ביותר לכדור הארץ. סביב השמש סובבים תשעה כוכבי לכת והם: חמה, נוגה, מאדים, ארץ, צדק, שבתאי, נפטון, פלוטו ואורנוס.
כוכבי הלכת, הסובבים סביב השמש, מסתובבים גם סביב עצמם. כדור הארץ מסתובב סביב צירו ממערב למזרח. מישור קו המשווה נטוי ביחס למישור מסילת הארץ בזוית של 23 מעלות ו-27 דקות. כתוצאה מסיבוב כדור הארץ, רואה הצופה על כדור הארץ, כאילו השמש סובבת את כדור הארץ ממזרח למערב, וסיבוב זה גורם להווצרות היום והלילה. תנועת כדור הארץ סביב צירו וסביב השמש, מהווה בסיס למדידת זמן.

הגדרות מונחי היסוד:

שנה – משך הזמן שבו משלים כדור הארץ סבוב מלא סביב השמש. שנה רגילה מתחלקת ל-365 ימים ו-6 שעות. השנה מתחלקת ל-12 חודשים שבכל אחד מהם בין 28 ל-31 יום.
שנה מעוברת (בשיטת הספירה הנוצרית ולא בשיטה העברית) – פעם בארבע שנים מוסיפים יום אחד לשנה והוא היום ה-29 לפברואר.
יממה – זהו משך הזמ שבו משלים כדור הארץ סיבוב שלם סביב צירו יחסית לשמש. מאחר וזמן היממה אינו גודל קבוע, אלא משתנה בהתאם לעונות השנה, נקבעו 2 סוגים של יממות:
יממה שמשית אמיתית: היממה האמיתית שנמדדת יום יום ומשתנה בהתאם למיקום כדור הארץ ביחס לשמש. כתוצאה מכך שגודל היממה האמיתית אינו קבוע אי אפשר להשתמש בו לצרכים יום-יומיים למדידת זמן ולכן קבעו יממה ממוצעת.
יממה שמשית ממוצעת – ממוצע של יממות שמשיות אמיתיות, שנמדדו במשך סיבוב שלם של כדור הארץ סביב השמש.
את זמן היממה מתחילים לספור בחצות, כאשר השמש חוצה את קו האורך הנגדי לצופה. את היממה חילקו שרירותית ל-24 שעות ואת השעה חילקו ל-60 דקות וכך הלאה.

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.