יציבות בגלגול.

gilgul.jpg יציבות בגלגול: יציבות סביב ציר האורך. זו יציבות של ציר הרוחב, סביב ציר האורך. כדי לעסוק בנושא זה עלינו להכיר מושגים כמו "דיהדרל" ו-"כנף משוכה".

המשך קריאה…

יציבות בסבסוב.

icescating.jpgיציבות בסבסוב: היציבות של המטוס סביב הציר האנכי. זו יציבות של ציר האורך סביב הציר האנכי. זו היציבות בשמירת כוון. זו היציבות החזקה ביותר הנדרשת ממטוס. מדוע? כי ממילא כמעט ואין תמרונים שבהם נשאף להכניס את המטוס למצב של טיסה תוך כדי סבסוב (בלבד). אנחנו מעונינים בדרך כלל בטיסה מתואמת ולא בטיסה תוך כדי החלקה. החלקה גורמת לטיסה לא יעילה, היא מבזבזת פוטנציאל.

המשך קריאה…

יציבות בעלרוד.

segway.jpgיציבות בעלרוד: יציבות סביב ציר הרוחב. זו יציבות של ציר האורך, סביב ציר הרוחב. זו היציבות בשמירת גובה.

המשך קריאה…

מרכז הכובד

cg.jpg מרכז הכובד של המטוס היא נקודה דמיונית המהווה שקול או שווה ערך של כלל משקלי המטוס. זו הנקודה שאם, באופן תאורטי, היינו מעמידים  מתחתיה מוט פלדה דק, המטוס היה נשאר מאוזן למרות שהוא עומד על "רגל אחת".

המשך קריאה…

יציבות סטטית ויציבות דינמית.

upsidedown.jpg בהקשר של יציבות המטוס, אפשר לדבר על שני סוגים של יציבות: יציבות סטטית ויציבות דינמית.

המשך קריאה…

צירי המטוס.

plane_parts.jpg למטוס שלושה צירים, סביבם הוא פועל: ציר האורך, הציר האנכי וציר הרוחב.
1. ציר האורך: פעולת ההגוי המבוצעת עליו היא גלגול. ההגה המבצע גלגול הוא המאזנת.
2. הציר האנכי: פעולת ההגוי המבוצעת על ציר זה היא הסבסוב. ההגה המסבסב הוא הגה הכוון.
3. הציר הרוחבי: פעולת ההגוי המבוצעת על ציר זה היא העלרוד. ההגה הרלבנטי הוא הגה הגובה.

המשך קריאה…