מושגי יסוד בחשמל

בראשית ימי התעופה לא השתמשו כלל בחשמל במטוסים. יכולת להטיס מטוס בלי לדעת דבר וחצי דבר על חשמל. במצב חירום גם כיום תוכל להטיס מטוס ללא חשמל, אך הסביבה התובענית שבה אנו טסים כיום מחייבת אותנו להיזקק למכשור מתקדם הצורך חשמל. מכשירי קשר ונווט, מכ"ם מזג אויר, אמצעי זיהוי וציוד הפועל באמצעות מערכות ייצוב ג'יירוסקופיות המונעות בחשמל, מערכות תפעול כני נסע, תאורה ומחשבי טיסה – כל אלה הם צרכנים כבדים מאוד של חשמל. לכן, למרות שחשמל לכשעצמו אינו נושא שאנו נבחנים עליו כשמבקשים לקבל רשיון טיס, כדאי לדעת עליו דבר או שניים.

המשך קריאה…

זרם ישר וזרם חילופין

ישנם שני סוגים של זרם חשמלי, זרם ישר וזרם חילופין. בתעופה אנו משתמשים בשניהם. כדאי להכיר מושגים אלה, למרות שכדי להטיס מטוס אין צורך להתעמק בסוגיה זו, ולמרות שזהו אינו מהנושאים הנשאלים בבחינות רשות התעופה האזרחית.

המשך קריאה…

גנרטורים ואלטרנטורים במטוסים

כדי להטיס מטוס המצוייד במכשירי קשר ונווט, כמו גם מכשירים אחרים, יש צורך בחשמל. המצבר שיש במטוס הוא רק אמצעי אחסון של חשמל להתנעה ולמקרה שהגנרטור או האלטרנטור יפסיקו לפעול. אף שזה אינו חלק מנושאי המבחנים של רשות התעופה האזרחית, כדאי לדעת דבר או שניים על אמצעי ייצור החשמל במטוס.

המשך קריאה…

חשמל סטטי

בקצה האחורי של מאזנות המטוס, וכן בקצה שפת הזרימה של משטח הגה הגובה, אפשר לראות אפשר מעין כבלי חשמל קצרים הנמשכים מאחורי המאזנות או משטח ההגוי. כבלים אלה מיועדים לפריקת חשמל סטטי. מהו חשמל סטטי וכיצד הוא נפרק?

המשך קריאה…

חשמל וברקים

ברקים היא תופעה מענינת, גם בהיבט התעופתי. יש לה השלכות מעשיות גם על תחזוקת המטוס וגם על האופן שבו נטיס את המטוס, או יותר נכון על השאלה מאיזה אזורים נתרחק כאשר אנחנו מטיסים מטוס.

המשך קריאה…