השפעת הרוח על הטיסה

השפעת הרוח

 בעת טיסה תלויה תנועתו של המטוס לקרקע בשני גורמים: תנועת המטוס ביחס לגוש האוויר בתוכו הוא טס, ותנועת האוויר ביחס לקרקע. בהקשר זה יש דמיון בין התנהגות מטוס להתנהגות של סירה.

המשך קריאה…

מבנה האטמוספירה לטייסים

לימוד טיסה מתבצע באוויר, אך לא בחלל הריק, אלא ב"אטמוספירה" שהוא שם כללי המגדיר שכבת גזים שמקיפה גוף שמיימי. כשאנו מדברים על כדור הארץ אנחנו מדברים על שכבת האוויר המקיפה את הכדור.

המשך קריאה…

חוק ברנולי וצינור ונטורי.

smallairplane_1.jpgלהבנת התנהגות האוויר והאופן שבו הוא עוזר לאווירון לשהות באוויר, יש לבחון כיצד מתנהג גז או נוזל, כאשר מזרימים אותו בתוך מעבר צר.

המשך קריאה…

הכוחות הפועלים על המטוס

small2.jpgעל המטוס פועלים במקביל כוחות מנוגדים, שהשפעתם ניתנת להבנה בנקל כאשר מציגים אותם זה כנגד זה.

המשך קריאה…

שלושת החוקים של ניוטון.

smallnewton.jpg על מנת להבין מה מאפשר לאווירון לשהות באוויר, יש להתייחס למספר עקרונות פיסיקליים פשוטים: שלושת חוקי היסוד של ניוטון.

המשך קריאה…