VDP

מהו VDP? ראשי תיבות של הבטוי האנגלי "נקודת הנמכה בראייה" (Visual Decsent Point). זו הנקודה שאם הטייס ינמיך ממנה, בזוית הגלישה ושיעור ההנמכה המתאימים לנתוני המטוס, נגיע ממנה למפתן המסלול בצורה בטוחה. כמובן שבמסגרת קורס טיס אזרחי (מכשירים) נתרגל את הטכניקות המובאות עד שנשלוט בהן בצורה מחולטת, והן מובאות כאן לצרכי תזכורת בלבד. המשך קריאה…

לנווט מטוס בעזרת מכשירים – פרק ב'

אחד מעזרי הנווט הזולים יותר, שהם גם הפשוטים לשימוש, במיוחד לצורך ביות, הוא תחנה קרקעית הנקראת NDB (שזה ראשי תיבות של Non Directional Beacon) אותה ניתן לקלוט במטוס בעזרת מקלט הנקרא   ADF (כזה ראשי תיבות של Automatic Direction Finder). גם בשדה התעופה הרצליה יש מכשיר כזה, והוא יסייע לנו לחזור לשדה במקרה של אובדן קשר עין עם הקרקע בצורה לא מתוכננת.

המשך קריאה…

לנווט מטוס באמצעות מכשירים – פרק א'

אחרי שלמדנו במאמר "עקרונות לטיסת מכשירים בסיסית" איך לשלוט במטוס גם כאשר אין אפשרות לראות מאומה (למשל כשנכנסנו לתוך ענן), הגיע הזמן לדעת לדעת איך נמצא את דרכנו בלא לראות מאומה מחוץ למטוס. לצורך כך נכיר עזר נווט בסיס הנקרא VOR.

המשך קריאה…

עקרונות להטסת מכשירים בסיסית

במסגרת 3 שעות המוקדשות בקורס טיס פרטי ללימוד הטסה בתנאי מכשירים, נעסוק אך ורק בנושאים הבסיסיים הקשורים לשיטת הטסה זו.

המטרה המרכזית: להקנות לטייס שאינו מיומן בטיסת מכשירים את האפשרות לצאת מתוך מצב של העדר ראות, אם נקלע לתוכו בטעות, כדי לחזור למצב הקודם בו היתה לו ראות או קשר עין עם הקרקע. מטרת משנית: להיות מסוגלים להטיס מטוס במצב שבו אין קשר עם הקרקע או כאשר יש מגבלת ראות אפקית (לא רואים מה קורה קדימה) או להזדהות על מפה כאשר אבדנו את דרכנו ואיננו מצליחים למצוא את מיקומנו הקרקעי, או כל האפשרויות ביחד.

המשך קריאה…

טיסות מרחב בלילה

אחת הזכויות שיש לחניך בית ספר לטיסה, היא להיעזר בסמכויות שיש לבעלי תפקידים שונים שהוסכמו על ידי בית ספר לטיס. כך למשך, מדריך ראשי של בית ספר לטיסה, מוסמך לבחון לצורך הגדרים מסויימים, במבחן מעשי, טייס הלומד באותו בית ספר לטיס. לדוגמא: טייס בעל הגדר מכשירים המבקש גם הגדר לטיסות מרחב בלילה, שהן כידוע טיסות שונות לחלוטין באופיין, מטיסות מכשירים.

המשך קריאה…

דלק בטיסת מכשירים

אחד הנושאים החשוב הנלמדים בבית ספר לטיסה הוא ניהול דלק בטיסה. לצורך כך עלינו לדעת בתחילה מהן דרישות המינימום החוקיות, מבחינת כמות הדלק הנדרשת לטיסת מכשירים.

המשך קריאה…

שימוש בטייס אוטומטי בגישת מכשירים

בית ספר לטיסה אינו המקום הקלאסי לתרגול שימוש בטייס אוטומטי, מפני שעד לאחרונה הגישה הרווחת היתה שאין צורך ללמד חניכים בקורס טייס להשתמש במכשיר המקטין את עומס העבודה המוטל עליהם. אני סבור שזהו מכשיר חשוב שיש ללמוד להשתמש בו, והלימוד חייב להתבצע על ידי מדריך טיסה מוסמך המכיר את מגבלות המכשיר, הן המגבלות הטכניות והן מגבלות כללי הטיסה.

המשך קריאה…

תנאי מזג אוויר מינימליים לטיסת ראייה

בעל רשיון טייס זכאי להטיס מטוס בתנאי מזג אוויר שבהם יש ראות ועננות במסגרת שקובעים הכללים. לפני כניסת הטייס לתא ולפני שנניע את המטוס, עלינו לוודא שתנאי מזג האוויר הולמים את הטיסה המתוכננת. ראשית עלינו לבדוק האם לאור התנאים המטאורולוגיים נוכל לטוס טיסת ראייה או טיסת מכשירים.

 

המשך קריאה…

תבניות להיפוך כוון טיסה

בטיסת מכשירים נדרש הטייס לעיתים להפנות את אף המטוס לכוון הפוך מזה שהוא טס לפיו עד לאותה עת. הסיבות לכך קשורות לרוב לצורך לנקז תעבורה אווירית בכוון וגבהים אחידים, לקראת נחיתה בשדה תעופה. ההליך העיקרי המטפל בנושא זה נקרא Race Track.

המשך קריאה…