היקף תכסית עננים.

כטייסים, חשוב לנו לדעת, בכל הנוגע לעננים או עננות, שלושה דברים: כמות העננים, הגובה בו הם נמצאים וסוג העננים. במסגרת קורס טיס אזרחי, אנו לומדים להכיר את הכנויים או שמות ה"קוד" הנהוגים בהתיחס לכמות העננים וסוגם. במאמר זה נגדיר את הכנויים המקובלים להיקף תכסית העננים. בהמשך נפרסם באתר מאמר שיעסוק בסוגי העננים והקשר שבינם לבין גובה בסיס הענן וגובה "תקרת" הענן.


בכל הנוגע לכמות העננים, אנו מתכוונים בעיקר לתכסית העננים. היינו, איזה שטח מפני השמיים, מכסים העננים בשכבה מסויימת. בהקשר זה, מקובל בתעופה לדבר באחת משתי צורות: האחת – תאור מילולי לפי שמות "קוד" מוסכמים. השניה – תאור מספרי על ידי תאור בצורה של שברים פשוטים, כמו שמינית אחת מפני השמיים, שתי שמיניות עד שלוש שמיניות.
 
נתחיל בהגדרות המספריות המקובלות:

מעט עננים – שמינית אחת עד שתי שמיניות מפני השמיים: נקרא שמינית אחת.
עננות המכסה פחות ממחצית השמיים – שלוש עד ארבע שמיניות.
עננות המכסה יותר ממחצית פני השמיים אך לא לגמרי – חמש עד שבע שמיניות.
תכסית מלאה של פני השמיים – שמונה שמיניות.

הגדרות מילוליות: השימוש הוא בתאור מילולי באנגלית, בו משתמשים גם בישראל, והוא נועד למעשה להחליף את התאור המספרי, כדלקמן:

FEW –  מעט עננים – שמינית אחת עד שתי שמיניות מפני השמיים: נקרא שמינית אחת. התאור המילולי בא מהמילה באנגלית FEW, היינו "מעט".

SCT – עננות המכסה פחות ממחצית השמיים – שלוש עד ארבע שמיניות. התאור המילולי בא מהמילה האנגלית SCATTERED, היינו "מפוזר".

BKN – עננות המכסה יותר ממחצית פני השמיים אך לא לגמרי – חמש עד שבע שמיניות. התאור המילוי בא מהמילה האנגלית BROKEN שבהקשר התעופתי משמעותי שיש קשר מקוטע לפני הקרקע.
OVC –  תכסית מלאה של פני השמיים – שמונה שמיניות. המקור המילולי: OVERCAST, כלומר תכסית מלאה.

 

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.