הגדרת הגרר.

 

tow_truck.jpg|"גרר" = התנגדות. בהקשר שלנו, מדובר בכל דבר הקשור במבנה המטוס ואשר מפריע למטוס להתקדם קדימה או להישאר באוויר (או לטפס/לנסוק). גרר פועל במקביל לזרימת האוויר, ובכוון ההפוך להתקדמות המטוס. גרר נחלק לשני סוגים: גרר מושרה וגרר טפיל.

"גרר טפיל" גרר הנובע מצורת המטוס ומחלקים שאינם משתתפים ביצירת העילוי. גרר מסוג זה גדל עד לאינסוף ככל שהמהירות גדלה.

 

"גרר מושרה" משמעו ההתנגדות הנוצרת על ידי חלקי המטוס המשתתפים ביצירת העילוי. הגרר המושרה הולך וקטן ככל שהמהירות גדלה. מושפע מצורת המטוס, מהמבנה האווירודינמי שלו, מהפרופיל שלו.

 

יש לציין כי עיקר הכוחות הפועלים על המטוס הם העילוי והמשקל. הגרר/דחף מהווים בסך הכל כ-10% מהעילוי/משקל.

 

הגורמים המשפיעים על הגרר הטפיל:
• צורת המטוס
• קרום ומעטה המטוס – מידת החספוס של חלקים הבאים במגע עם האוויר (לדוג' מעטפת המטוס).
• התאבכות (מערבולות כתוצאה מחיבורים שגורמים לכך שהשלם של הגרר גדול יותר מחלקיו).
• צורת הזרימה של שכבת הגבול, היינו האם היא חלקה או מערבולתית.
• ברגים, אנטנטות, גלגלים וחלקים אחרים שבולטים לתוך האוויר.
• עובי הכנף.
• מהירות הטיסה.
• זוית ההתקפה.
• קרח וחומרים אחרים שנדבקים למטוס.
• "כיסי יניקה" הנוצרים עקב מערבולות שמאחורי המטוס.
• התנתקות שכבת הגבול מהכנף בהזדקרות.

 

הגרר הטפיל מושפע בעיקר מהמהירות. במהירות 0 אין חכוך. ככל שהמהירות תגדל הגרר הטפיל יעלה עד לאינסוף.

 

נוסחת העלוי שווה לנוסחת הגרר, במילים אחרות, כיון שבנוסחת העילוי/גרר, מהווה המהירות פרמטר המוכפל ברבוע, כך יהיה גם בנוסחת הגרר. התוצאה היא שגידול פי שתיים במהירות יביא לגידול פי ארבע בגרר הטפיל.

 

גרר טפיל משמעותי במהירות גבוהה, אך במהירות נמוכה, משמעותו קטנה יחסית. במטוסים קלים, במהירויות הסמוכות למהירות ההזדקרות, רק 25% מהגרר הכללי הוא גרר טפיל.

 

 

 

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.