הגדרות סוגי הזמן

הטסת מטוס מתבצעת תמיד תוך שימת לב לזמנים: הטייס חייב להגיע לנקודות ציון מסוימות בזמנים שהוגדרו מראש, וכמובן שזמן ההגעה המשוער ליעד הוא אבן יסוד בתכנון הטיסה. כיון שתעופה היא דבר בינלאומי, גם הזמנים טעונים הסדר בינלאומי ולכן יש להכיר את המושגים המקובלים בהקשר של קביעת זמנים.

 

הגדרות הזמן

זמן הוא תוצאה של הגדרה, וכיון שיש הגדרות שונות יש גם זמנים שונים.לצרכים שונים משתמשים בהגדרות זמן שונות ולהלן נסקור את ההגדרות הרלבנטיות לעולם התעופה.
כיון שהזמן/חישוב שעות היממה הוא פונקציה של סיבוב כדור הארץ סביב צירו, מה שקובע הזמן או מאפשר את מדידתו הם קוי האורך של כדור הארץ.

כדור הארץ סובב סביב צירו 360 מעלות ב- 24 שעות. אם מחלקים 360 ל-25 מקבלים 15.  לכן אנחנו יודעים שכל 15 מעלות שוות ערך לשעה אחת וכל 4 דקות זמן שוות ערך למעלה אחת של קו אורך, וכך הלאה.

זמן מקומי ממוצע – L.M.T Local Mean Time

זהו הזמן המוגדר לפי קו האורך שבו אנו נמצאים, ללא קשר לגבולות פוליטיים או גיאוגרפיים. הזמן בכל מקום ומקום בלי להתחשב ב"איזורי זמן". פירושה של הגדרה זו הינה שיכול להיות שבאותה ארץ, בקוי אורך שונים תהיינה שעות שונות.
כדור הארץ נע סביב צירו ממערב מזרחה, לכן השמש תמיד מגיעה אלינו וזורחת ממזרח. לכן אם קו אורך א' הוא מזרחי יותר מקו אורך ב', הרי שקו אורך א' יחצה את קו השמש מוקדם יותר מקו ב'. כלומר בקו אורך א' מתחילים לספור את הזמן מוקדם יותר. לכן במועד נתון כלשהו, אם נבדוק את הזמנים בשתי הנקודות נגלה שהשעה בקו אורך א' מאוחרת יותר מאשר השעה בקו אורך ב'.
זמן מקומי ממוצע אומר לנו מה השעה קו אורך מסוים, ללא כל התערבות פוליטית או אחרת.

זמן אזורי ממוצע Z.M – Zone Time

לו קבע כל אדם את השעה בשעונו בהתאם לחציית השמש את קו האורך בה הוא נמצא, היה כל אדם מסתובב עם שעון שמראה שעה אחרת והיינו חיים בתוהו ובוהו.
כדי להתגבר על תופעה זו, חילקו את כדור הארץ ל-24 אזורי זמן הנבדלים זה מזה בשעה אחת כל אחד. כל אזור גודלו 15 מעלות אורך וזמנו נקבע לפי רע חציית קו השמש את קו האורך שבמרכז האזור.

זמן גריניץ'/זמן עולמי

זמן גריניץ' הוא הזמן שנמדד מקו האורך של העיירה גריניץ' שבאנגליה. זמן זה משמש כזמן בינלאומי וקו האורך העובר בעיירה גריניץ' נחשב לקו אורך 00. לזמן זה יש גם שמות נוספים כמו  UTC – United Coordinated Time וכן Z – Zulu time. כיום הכנוי הרווח ביותר בשימוש התעופתי הוא UTC.

זמן סטנדרטי

לשם נוחיות התושבים המתגוררים במדינות בעלות אורך גיאוגרפי גדול, הוחלט להכניס תיקון לזמן האזורי על מנת למנוע מצב שלפיו יש מדינות שיש בהן יותר מאזור זמן אחד. לדוגמא: ביפן יש שני אזורי זמן לפי החלוקה הבסיסת של Zone Time ולכן הוחלט לקבוע זמן סטנדרטי ליפן.

זמן מקומי (לא לבלבל עם זמן מקומי ממוצע)

זהו זמן שמוגדר עקב שקולם מדיניים/פוליטיים שכל מדינה מחליטה לעצמה לפי שיקולים פנימיים כמו שעון חורף וקיץ.

קו התאריך הבינלאומי

כאשר מציינים זמן מסוים, התאריך מתחלף בכל מקום בחצות, כאשר השמש חוצה את קו האורך הנגדי לצופה.לכן, על פני כדור הארץ יש בכל עת שני תאריכים. המקודם יותר יהיה בכל המקומות בהם השמש עוד לא חצתה את קו האורך הנגדי והמאוחר יותר הוא במקומות שבהם שמש כבר חצתה אותו. רק בזמן שהשמש נמצאת מעל קו אורך 000 קיים אותו התאריך בעולם כולו. עם תנועת השמש מערבה מגריניץ' מתחיל תאריך חדש בקו אורך 180.

אדם החוצה את קו התאריך הבינלאומי הוא קו אורך 180, בכוון מזרח, מוריד יום מהתאריך. אדם החוצה את קו התאריך בכוון מערב, מוסיף יום לתאריך.

אין בתוכן האתר או במידע שנמסר על ידי מנהל האתר בכל דרך אחרת, לרבות טלפון, הודעות, דוא"ל, פגישה וכיוב' כדי להוות יעוץ או בסיס להסתמכות כלשהי. על הגולש/ת מתעניין/ת לבצע בדיקות עצמאיות באמצעים שיבחר לעצמו.