החלקת מדחף.

busflght.jpg "החלקת מדחף" – משמעו ההפרש בין הפסיעה הגאומטרית לבין הפסיעה המעשית של המדחף.

המשך קריאה…

מנגנון פסיעה משתנה.

Africa_Pre_flight.jpg תפקיד המנגנון: לשמור על זוית התקפה קבועה בעזרת שינוי זוית הלהבים, תוך שמירת סל"ד קבוע. כל זאת בתוך גבולות מסויימים של מהירות, סל"ד ולחץ סעפת יניקה.

המשך קריאה…

מדחף בעל פסיעה קבועה.

runner.jpg זוית פסיעה היא כזכור הזוית הכלואה בין מיתר הלהב לבין מישור הסיבוב של המדחף. כדי לשמור על זוית התקפה אופטימלית קבועה, הכרחי לשנות את זוית הפסיעה. אם לא נשנה את זוית הפסיעה, יגרמו שינויי המהירות והסל"ד (שהם מרכיבי המהירות השקולה) לשנוי בזוית ההתקפה.

המשך קריאה…

זרימת האוויר על המדחף.

caravan.jpgעל הלהב ישנה זרימת אוויר יחסית, שמקורה:
א. התנועה הסיבובית של המדחף: הלהב מסתובב ומקבל עקב זאת זרימת אוויר צידית (מהצד), כלומר בניצב לכוון ההתקדמות של המטוס.
ב. התנועה קדימה של המטוס: המדחף מקבל זרימת אוויר שמקורה בעצם העובדה שהמטוס מתקדם והאוויר זורם על המדחף מקדימה, כלומר, במקביל לכוון ההתקדמות של המטוס.

המשך קריאה…

השפעות המדחף על המטוס.

zlin.jpg ישנם 4 השפעות/אפקטים עקריים:
א. זרם המדחף – SLIP STREAM
ב. תגובתה הפתול – TORQUE
ג. א-סמטריות – P-factor
ד. פרצסיה ג'יירוסקופית – GYROSCOPIC PRCESSION

המשך קריאה…

עילוי וגרר על להב המדחף.

007.jpg להב פועל כמו כנף, אבל בעוד שבכנף הזרימה היחסית פוגעת בשפת ההתקפה בצורה אחידה, הרי שבמדחף, בגלל המהירות הסיבובית, הזרימה פוגעת בלהב בזויות שונות לאורך הלהב, כפונקציה של מרחק הנקודה משורש הלהב. זוית הפיתול פותרת חלק מבעיה זו, אך לא לחלוטין (מפני שמהירות התנועה קדימה משפיעה גם היא על זוית ההתקפה, והמהירות משתנה וכן הסל"ד משתנה).

המשך קריאה…

מבנה להב המדחף.

icon.jpg ציינו כבר שהחלק הרחוק משורש הלהב עושה דרך ארוכה יותר לכל סיבוב בהשוואה לחלק הלהב הקרוב לשורש. שניהם מבצעים את הסיבוב יחד. כלומר, החלק הרחוק מהלהב צריך לבצע דרך ארוכה יותר בפחות זמן. לכן זרימת האוויר עליו מהירה יותר ואנו אומרים שהמהירות שהוא סובב בה, גדולה יותר.

המשך קריאה…

עקרון פעולת המדחף.

05_05_30_propeller.jpg

מהו מדחף? באופן גס ניתן לומר כי זהו פרופיל אווירודינמי, המסתובב במקביל למישור שהוא בערך ניצב למיתר הכנף של המטוס. למעשה זו כנף שמסתובבת ומייצרת "עלוי קדימה" שמושך את המטוס או דוחף אותו לכוון הרצוי לנו.

המשך קריאה…