הדפסה נהלי דיבור בקשר

המעונינים ללמוד לטוס, צריכים גם לדבר בקשר, ברשת התעופתית. לצורך כך יש צורך בנהלים אחידים לדיבור בקשר, והגופים העוסקים בתקינה פרסמו נוהל ארוך ומייגע לצורך כך, שלמעשה רק חלק קטן ממנו נחוץ לצורך קבלת רישיון טיס. החניכים שלי מתבקשים לקבל הסבר ממני לפני שאתם טורחים לקרוא את כל הקובץ הארוך. יש להתמקד בדברים ספציפיים בלבד, מפני שאחרת מרוב עצים לא תראו את היער.

הקובץ שבקישור למטה, מקורו בסריקה של נוהל שפרסמה רשות התעופה האזרחית. עקב גודל הקובץ חילקתי אותו לתשעה חלקים:

נדב"ר 1

נדב"ר 2

נדב"ר 3

נדב"ר 4

נדב"ר 5

נדב"ר 6

נדב"ר 7

נדב"ר 8

נדב"ר 9

 

 

spacer.png, 0 kB