הדפסה הרשויות בתחום התעופה

הגופים העקריים שעימם בא טייס במגע, הם רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית. מבין השתיים, הרשות המשפיעה יותר על טייסים היא רשות התעופה האזרחית.  רשות שדות התעופה עוסקת בעיקר בהסדרת התשתיות הקרקעיות: שדות תעופה, בטחון ובטיחות בשדות, הפעלת מגדלי הפקוח וכיוב'. מבחינת הטייס מדובר לפיכך בעיקר בקבלת שירותים מהרשות.

רשות התעופה האזרחית היא למעשה הרגולטור המרכזי מבחינת הטייס, הן במישור האישי כבעל רשיון טיס והן מבחינת קביעת הנורמות המקצועיות בתעופה.

לרשות התעופה האזרחית יש "ראש רשות", ואליו כפופים בין השאר סמנכ"לים האחראים על תחומי ה"מבצעים " ו"כושר אווירי".

תחום ה"מבצעים" כולל בתוכו הן את מדור רשוי צוות אויר, שזהו המנגנון הביוקרטי המטפל ברשיונות הטייסים וכן את הפקוח על חברות התעופה לדרגותיהן השונות.

תחום "כושר אווירי" עוסק בעיקר בפקוח על הרשוי, הרישום והתחזוקה של כלי טיס מכל סוג בישראל.

 

spacer.png, 0 kB