הדפסה פמ"ת: בן גוריון

קורס טיס אזרחי כולל נחיתה גם בשדה בן גוריון. לצורך כך, יש לקרוא רק חלק קטן מהפרק העוסק בשדה בן גוריון: הפרק כולו עוסק בנהלים הקשורים לטיסות בנתיבי מכשירים ונושאים אחרים שאינם נוגעים לרשיון טיס פרטי. פרק זה מובא בכללותו בקובץ אחד ולכן הוא מעט "כבד". שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

 

קישור לפמ"ת בן גוריון.

 

spacer.png, 0 kB