הדפסה פמ"ת: שדה אילת

קורס טיס אזרחי כולל נחיתה בכל שדות התעופה. לצורך כך, ניזקק לחלק ד' של הפמ"ת הכולל בתוכו את כל שדות התעופה האזרחיים בארץ, כולל אלה המשמשים במשותף את הצבא והמערכת האזרחית. שדה אילת הוא בעיקרון שדה בינלאומי אזרחי. פרק זה העוסק באילת מורכב מחלק מילולי המסביר את מבנה השדה ומאפייניו, ולאחר מכן תשריטים הנקראים "נספחים" ומסודרים ב-אל"ף-בי"ת, כשכל נספח עוסק בנושא שונה. שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

פמ"ת פרק אילת.

spacer.png, 0 kB