הדפסה פמ"ת חלק ג': חרומים

במסגרת קורס טיס אזרחי אנו לומדים להתמודד גם עם מצבי חרום. נושא זה מוסדר אף הוא בפמ"ת, לרבות נוהלי הדווח והקשר הנוגעים לחרומים. כדאי לחזור ולשנן פרק זה גם לאחר קבלת רשיון טיס. טיס פרטי חייב לעבור מבחני רמה על ידי הטייס הראשי או המדריך הראשי בחברה בה הוא טס, ואחד הנושאים הנבדקים הוא שליטתו בפרק זה. חלק זה של הפמת כולל בתוכו שני פרקים; פרק 1 העוסק בהנחיות לחרומים עצמם ופרק 2 העוסק בנוהלי הדווח. להלן קישור לשני קבצים נפרדים; אחד לכל פרק.שימו לב: אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

 

 

פרק ג2 של חלק זה בפמ"ת עוסק רק בנוהלי דווח הקיימים בצורה אינטראקטיבית וטובה יתר באתר משרד התחבורה, ולכן לא העליתי אותו.

 

spacer.png, 0 kB