הדפסה פמ"ת: שדה דב

קורס טיס אזרחי  כולל בתוכו גם טיסות "סולו" של החניך. במקרה של סגירת שדה האם (הרצליה), מכל סיבה שהיא, בזמן שהחניך נמצא באויר, יש תמיד אפשרות לחזור לנחיתה בשדה דב הסמוך. לצורך כך, על הטייס המתלמד להכיר את השדה, נהלים הקשורים אליו והנחיות הנוגעות להטסת מטוס בתחום הפקוח של השדה. בכל מדינה (מתוקנת) בעולם ישנו ספר המתפרסם על ידי רשות התעופה האזרחית וכולל פרסומי מידע תעופתי, או בראשי תיבות "פמ"ת". המסמך שמצורף במאמר זה, הוא צילום של הפרק הרלבנטי מהפמ"ת הישראלי. אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

 שימו לב: הקובץ בקישור קצת כבד ולוקח לו בערך דקה וחצי לרדת בחיבור מהיר.

פמ"ת שדה דב.

 

spacer.png, 0 kB