הדפסה פמ"ת: הרצליה

קורס הטיס מתבצע בשדה התעופה הרצליה, ולכן על הטייס המתלמד להכיר את השדה, נהלים הקשורים אליו והנחיות הנוגעות להטסת מטוס בתחום הפקוח של השדה. בכל מדינה (מתוקנת) בעולם ישנו ספר המתפרסם על ידי רשות התעופה האזרחית וכולל פרסומי מידע תעופתי, או בראשי תיבות "פמ"ת". המסמך שמצורף במאמר זה, הוא צילום של הפרק הרלבנטי מהפמ"ת הישראלי. אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

הקובץ אמור לרדת תוך דקה בערך; אם החיבור שלכם מהיר ותקין; זה קובץ קצת כבד. סבלנות.

פמ"ת ישראל - פרק הרצליה

 

spacer.png, 0 kB