הדפסה פמ"ת - חלק ב': טיסות

במסגרת טיסות הנווט במסגרת קורס טיס אזרחי, נעסוק רבות בנושא טיסה בנתיבים וסטיה מהנתיבים. פרק זה של הפמ"ת עוסק בנוהלים כלליים הקשורים לטיסות. הפרק החשוב לעניינו הוא פרק ב'3, העוסק בנוהלי טיסות בנתיבי תובלה. אלו הנתיבים בשבהם נטוס בבמסגרת הקורס וגם לאחר קבלת רשיון טיס. גם כאן זהו קובץ שהלינק מתחת לטקסט יפנה אותו אליכם ויש להתאזר בסבלנות עד שהקובץ יירד. אין צורך לקרוא את כל הפרק אלא רק את חלק ב'3 כאמור. אני לא מעדכן באופן שוטף את צילום הפרק למרות שחלים בו שנויים כל העת ולכן הצילום אינו עדכני ואין להשתמש בו לצרכי טיסה אלא לצרכי הבנת הרעיון הכללי בלבד.

 

פמ"ת ישראל - פרק טיסות

 

spacer.png, 0 kB