הדפסה סחרור.

spin.jpg סחרור (רגיל) הוא מצב שבו אנו מביאים את המטוס, במסגרת התרגיל, למצב של הזדקרות מלאה, תוך שאחת הכנפיים הזדקרה לפני האחרת והמטוס נמצא במצב של סבסוב וצלילה כלפי הקרקע תוך כדי הזדקרות נמשכת.


בדיקות לפני בצוע התרגיל: כמו בדיקות לפני בצוע הזדקרות ואולם נמצה את הגובה המירבי האפשרי באזור. בכל מקרה התרגיל יתוכנן כך שההיחלצות תושלם לפחות 1500 רגל מעפה"ש. אין לבצע סחרור עם מדפים.

 

אזהרה: אין לבצע סחרור אלא ביחד עם מדריך מוסמך מנוסה בבצוע סחרורים ורק במטוס המותאם לכך.

 

תאור התרגיל

 

באופן כללי נביא את המטוס למצב דומה לזה של הזדקרות עם מנוע ואז נגרום לו במכוון להפיל כנף ולהסתחרר. ההיחלצות תהיה על ידי בלימת הסבסוב והפסקת ההזדקרות. תדריך זה עוסק בסחרור רגיל בלבד. ישנם סוגים נוספים של סחרור, כגון סחרור מואץ, סחרור במהופך, סחרור שטוח, סחרור בהגוי מוצלב ועוד. למתענינים אני ממליץ על הספר Spin Mangaement & Recovery של המחבר   Michel C.Love בהוצאת McGrow-Hill.

 

סדר פעולות לבצוע התרגיל (סחרור רגיל)

 

1. אוויר חם למאייד.
2. מנוע לסרק.
3. הרם אף לגובה "פעמיים מצב טפוס".
4. החזק האף והמתן לצופר ההזדקרות, תוך שמירת מאזנות ניטרליות וכנפיים מאוזנות בעזרת הרגליים בלבד.
5. לאחר שצופר ההזדקרות מתחיל לפעול, משוך הגה לבטן תוך שמירת מאזנות נייטרליות, הכנס רגל לכוון הסחרור הרצוי ופתח מנוע באופן רגעי כדי להאיץ את הכניסה לסחרור.
6. עם התחלת הסחרור סגור מנוע לסרק, והשאר רגל בפנים והגה בבטן (מאזנות נייטרליות).
7. להיחלצות, הכנס רגל נגדית, כל הרגל עד הסוף, לבלימת הסבסוב. השאר את הרגל בפנים עד לעצירה מלאה של הסבסוב.
8. רק לאחר שהכנסת רגל עד הסוף, דחף את ההגה קדימה (מאזנות נייטרליות) כדי להפסיק את ההזדקרות. הערה: בססנה 152, בדרך כלל, המטוס כבר יהיה בשלב זה במהירות מספקת ולא יהיה צורך בדחיפת ההגה. לרוב, ססנה 152 מצליח לשמור על סחרור לסיבוב אחד בלבד ולאחר מכן הסחרור הופך לצלילה ספירלית. לכן יש להקפיד שלא לצבור מהירות ולהפסיק את הסחרור מייד עם עליית המהירות מעל K45.
9. לאחר עצירת הסבסוב הוצא רגל וברגע שצברת מהירות הרם אף בעדינות והיחלץ.
10. לאחר שהרמת את האף אל האופק, פתח מנוע.
11. אוויר קר.
12. הרם אף אל מעט מעל האופק והחזק אותו שם עד לחזרה לגובה ההתחלתי.
13. התיישר בגובה ההתחלתי. עם השגת מהירות K90 הורד כח ל-2300 סל"ד.

 

טעויות נפוצות במיוחד בתרגול סחרורים:

mistake1.jpg

1. אי בצוע הבדיקות המקדימות לפני תחילת התרגול.
2. אי בצוע בד"ח סיום תרגיל.
3. שימוש במאזנות במהלך התרגיל.
4. אי שימוש ברגליים בהיחלצות.
5. שימוש מופרז ברגליים ותקון יתר לכוון ההפוך בעת בלימת הסבסוב.
6. ראש "בתוך התא" במקום "ראש בחוץ".
7. בצוע לא רציף ומהוסס של הפעולות.
8. חשש מעצם הסחרור הגורם לתגובות יתר או לעכוב בתגובות.
9. אי סחיטת ההגה לאחר שמיעת צופר ההזדקרות.
10. אי הכנסת רגל לצורך הכניסה לסחרור או אי הכנסת מנוע. אי סגירת מנוע מיד עם הכניסה לסחרור.
11. "קפיאה" על ההגאים והחזקתם בכוח.
12. אי שמירת גבול גובה עליון מותר של אזור האמונים.
13. אובדן התמצאות במרחב.
14. הרמת אף בתחילת התרגיל לגובה שאינו מספיק, כלומר פחות מ-"פעמיים מצב טפוס".
15. הרמת האף בחטף בקצב מהיר מדי.
16. המשך הרמת אף אחרי שכבר הגיע למקום הנכון לגובה שהוא יותר מ"פעמיים מצב טפוס", או הורדתו לגובה נמוך מ-"פעמיים מצב טפוס".
17. תגובות איטיות. בלבול תוך כדי התרגיל עקב אי תרגול סדר הפעולות על הקרקע.
18. כניסה לצלילה ספירלית בלי להבין שזהו המצב.
19. פתיחת מנוע שלא לצורך, חרף מהירות גבוהה.
20. דחיפת יתר של האף כלפי מטה אחרי ההזדקרות, למרות שהושגה כבר מהירות גבוהה, או החזקת האף מבלי לתת לו לרדת אל מתחת לאופק כשלא הושגה מהירות גבוהה.
21. הרמת אף מוגזמת או לא מספקת אחרי צבירת מהירות.
22. הפעלת הגה הגובה לפני הכנסת רגל בהיחלצות.
23. הרמת אף בהיחלצות בשלב מוקדם מדי, לפני צבירת מהירות וכניסה להזדקרות חוזרת.

 

spacer.png, 0 kB