הדפסה מעברים בפניה.

truckturn.jpg זהו תרגיל שבו מתבצעים המעברים הרגילים בין מצבי הטיסה היסודיים השונים, תוך כדי פניה קלה. כך לדוגמא נעבור מטיסה ישרה ואופקית לפניית נסיקה שבה זווית ההטיה תישמר בגודל של °15.תאור התרגיל

 

א. כניסה לפניה בינונית 30° אופקית.
ב. הוצאת הטיה לפניה קלה 15°.
ג. מעבר למצב חדש (נסיקה/גלישה/הנמכה) תוך שמירה על זווית ההטיה של 15°.
ד. עם ההתיצבות בגובה שנקבע, מעבר לפניה אופקית קלה.
ה. הגדלת ההטיה לפניה בינונית.

turnclimb.jpg

בצוע מפורט של התרגיל

 

א. בדיקות "נקוי" לפני פניה ("שמאל נקי-ימין נקי.."
ב. כניסה לפניה בינונית תוך שמירת גובה וזוית הטיה קבועה.
ג. הוצאת הטיה ל-15°.
ד. פתיחת מנוע מלא תוך שמירת ההטיה.
ה. הרמת אף לנסיקה תוך שמירת ההטיה ותאום רגליים.
ו. קידוז לאחור.
ז. וידוא מהירות K65 וקיזוז עדין.
ח. המשך בצוע פניה תוך כדי טפוס.
ט. כ-20 רגל לפני הגובה שנקבע, הורדת אף לפניה אופקית תוך שמירת ההטיה.
י. קיזוז לפנים.
יא. לאחר השגת מהירות K80, הורדת סל"ד ל- 2300.
יב. וידוא גובה וקיזוז עדין.
יג. הגברת ההטיה ל-30°.
יד. יציאה מהפניה.

turnclimb2.jpg

באותה דרך ניתן לבצע מעבר מפנייה אופקית לפניית גלישה.

תרגיל ה"חבית"

 

א. מעבר מפניה אופקית לפניית נסיקה עד לגובה 500 רגל מעל גובה תחילת התרגיל.
ב. התיישרות לפניה אופקית.
ג. מעבר מפניה אופקית לפניית גלישה.
ד. התיישרות לפניה אופקית בגובה המקורי.

 

טעויות נפוצות במיוחד בעת תרגול מעברים בפניה:
mistake1.jpg
1. אי שימוש ברגליים.
2. שימוש מופרז ברגליים.
3. אי שמירת זווית הטיה קבועה, ובעיקר זווית הטיה גדולה מדי בזמן טפוס.
4. בהייה באף או במכשיר במקום סריקה מסודרת של מצב האף ו"הצצה" מהירה בכל פעם למכשיר אחר.
5. הזיות בהקיץ באמצע פניה, בזמן שהמטוס צולל לאדמה או נוסק עד כדי הפעלת צופר הזדקרות.
6. מעבר מוקדם מדי או מאוחר מדי למצב החדש (בדרך כלל בהתיישרות בגובה).
7. אי שמירת מהירות בפניה.
8. יציאה מוקדמת מדי או מאוחרת מדי מהפניה.
9. אי ביצוע צ'ק נגדי בכניסות וביציאות מהפניה.
10. הפעלה מוקדמת מדי או מאוחרת מדי של המנוע.
11. תפעול ברוטאלי של המצערת.
12. הזנחת אוויר חם למאייד או החזרת מאייד למצב אוויר קר.

 

spacer.png, 0 kB