הדפסה מעברים.

movers_2.jpg "מעברים" משמעו שינוי במצב הטיסה. מטרת התרגול היא לימוד שיטה של מעבר ממצב טיסה יסודי אחד לאחר, בצורה אחידה.מעבר מישרה אופקית לנסיקה
1. מנוע מלא.
2. אף הרם למצב נסיקה תוך הכנסת רגל ימין לתאום.
3. קיזוז גס אחד/שניים לאחור (משתנה ממטוס למטוס).
4. ודא מהירות K65.
5. תקן מצב אף להשגת מהירות מדוייקת וקזז קיזוז עדין להשלמה.
מעבר מנסיקה לישרה ואופקית ("התיישרות בגובה").
1. כ-20-30 רגל לפני הגובה, הורד אף, בתנועת סחיטה, למצב ישרה ואופקית. המשך להפעיל לחץ קדימה על ההגה כדי שלא יחזור למצבו הקודם.
2. קיזוז גס אחד/שניים קדימה (אם במעבר לטפוס הוספת קיזוז אחד לאחור - קזז כעת אחד בלבד, ואם קיזזת שניים - קזז כעת שניים לפנים). כעת אפשר להרפות מהלחץ על ההגה.
3. ודא מהירות מעל K80 וגובה מדוייק.
4. הורד כח ל- 2300 סל"ד.
5. קיזוז עדין.

מעבר מישרה ואופקת לגלישה.
1. אוויר חם, משוך ידית.
2. מנוע לסרק תוך הכנסת מעט רגל שמאל.
3. אף החזק. אם לא תחזיק את האף הוא ינמיך והמטוס לא יקטין מהירות כפי שאנו רוצים.
4. שלושה-ארבעה קיזוזים גסים לאחור.
5. עם ירידת מהירות ל-K70, הורד אף מעט מתחת לאופק. את הורדת האף יש לבצע לפני שמחוג מד המהירות מגיע למהירות 70: למד המהירות יש פיגור בתגובה וכשהוא מראה 70 המטוס כבר במהירות נמוכה יותר, לכן כבר כשהוא מראה בערך 72-73 קשר, יש להוריד מעט את האף כדי לאפשר לו להתייצב על מהירות 70.
6. ודא שמירת מהירות K70.
7. קיזוז עדין.

מגלישה לישרה ואופקית.

1. בערך 100 רגל לפני הגובה: מאייד לאוויר קר, ומנוע פתח ל-2400-2500 סל"ד.
2. אף החזק במצב ישרה ואופקית. הפעל לחץ על ההגה קדימה - הואיל והכנסנו מנוע, האף ירצה להתרומם ואילו אנו רוצים לשמור אותו במצב של ישרה ואפקית.
3. קיזוז גס קדימה. עכשיו אפשר להרפות מהלחץ על ההגה.
4. ודא גובה ומהירות כנדרש.
5. תקן סל"ד ל-2300.
6. קיזוז עדין.

מישרה ואופקית להנמכה

1. אוויר חם למאיייד.
2. מנוע ל-1600-1800סל"ד.
3. קיזוז אחד לאחור.
3. מהירות –  90K - 100K
4. ודא מצב אף יציב והשלם/תקן קיזוז לפי הצורך.
 
 
מנסיקה לגלישה.
1. אף הורד למצב גלישה.
2. אויר חם למאייד.
3. עם חציית קו האופק כלפי מטה, מנוע סגור לסרק.
4. קיזוז אחד/שניים גס לאחור. התחלנו את התרגיל ממצב של נסיקה, כלומר כשהמקזז מקוזז לאחור/מטה קיזוז אחד/שניים. עם מעבר לסרק אנחנו זקוקים לקיזוז אחד או שניים נוספים כדי שהאף לא ייפול.
5. ודא מהירות ובצע קיזוז עדין.

מגלישה לנסיקה.

1. כ-100 רגל לפני הגובה, אוויר קר למאייד. 50 רגל לפני הגובה: מנוע מלא.
2. אף הרם למצב נסיקה תוך הכנסת רגל ימין.
3. קיזוז גס (אחד/שניים) לפנים. את התרגיל התחלנו ממצב של גלישה, כלומר קיזזנו 3-4 קיזוזים לאחור ולכן צריך להחזיר 1-2 קדימה כדי למנוע מצב אף גבוה מדי.
4. ודא מהירות K65 ובצע קיזוז עדין.

טעויות נפוצות במיוחד בעת תרגול מעברים:
mistake1.jpg

1. היסוס בבצוע פעולות או בצוע פעולות שלא ברצף. בצוע איטי מדי של סדר הפעולות.
2. בצוע תנועות חטופות או גסות, במקום "סחיטה" מתמשכת של ההגאים.
3. אי שימוש ברגליים.
4. שימוש מופרז ברגליים.
5. בהייה באף או במכשיר במקום סריקה מסודרת של מצב האף ו"הצצה" מהירה בכל פעם למכשיר אחר.
6. הזיות בהקיץ הגורמות לאחור בתחילת המעבר או חלומות בהקיץ הגורמים לעכוב ביציאה ממצב מסוים.
7. מעבר מוקדם מדי או מאוחר מדי למצב החדש (בדרך כלל בהתיישרות בגובה).
8. שימוש הפוך במקזז.
9. אי שימוש בכלל במקזז.
10. הפעלה מוקדמת מדי או מאוחרת מדי של המנוע.
11. תפעול ברוטאלי של המצערת.
12. הזנחת אוויר חם למאייד או החזרת מאייד למצב אוויר קר.
spacer.png, 0 kB