הדפסה מצבי טיסה יסודיים.
small2.jpg מצבי טיסה יסודיים הינם מצבי טיסה בהם נמצא המטוס באיזון כוחות, תוך שמירת כנפיים במצב קבוע (מרגע הכניסה למצב) ותאום המטוס. מצב אף המטוס, נקבע על ידי שמירת נתוני הגובה או מהירות המטוס, המוכתבים מראש.

עקרון בסיסי בתרגול מסוג זה הוא "ראש בחוץ". כלומר, בטיסת ראייה נשאף לטוס כאשר המבט ותשומת הלב מרוכזים זמן רב ככל האפשר, מחוץ למטוס.

העקרון "ראש בחוץ" נובע משתי סיבות
:
א. השנויים בנתוני הטיסה ניתנים לצפיה מראש, כאשר "הראש בחוץ", וזאת על ידי זיהוי השינויים במצב האף ביחס למצב הרצוי (מבט הטייס מופנה אל האופק וניתוח "תמונת החלון").
ב. בטיחות. טיסה בזמן ממושך עם "הראש בתא" עלולה לגרור הפתעות לא נעימות, כמו התקרבות למטוס אחר, התקרבות למכשול או יציאה מגבולות איזור האמונים.
באופן כללי, יש להסתכל סביב תוך ניתוח מצב האף ו"הצצה" אל מכשירי המטוס הרלבנטיים כדי לקבל אימות נוסף או הסקת מסקנות לתקונים הדרושים.

יישום העקרון של "ראש בחוץ" בשיטת העבודה:
המבט של הטייס צריך לנוע באופן הבא: "שמאל-אף-מכשיר-אף-ימין-אף-מכשיר-אף-שמאל"-..... וחוזר חלילה. משמעות ה"מנטרה" הנ"ל היא:
"אף" – אף במצב קבוע ביחס לאופק (בהתאם לנדרש לפי מצב היסוד שאנו מתרגלים), כשהוא מופנה לכוון שהוגדר והאזור שלפנינו "נקי" ממכשולים/הפרעות.
"כנף"/"שמאל"/"ימין" – כנף מאוזנת או בהטיה הדרושה, והאיזור "נקי".
"מכשיר" – פירושו "הצצה" מהירה למכשיר אחד בכל פעם כשעיקר ההצצות במצב זה יהיו למכשיר שהוגדר כמכשיר "ראשי" לאותו מצב שאנו מתרגלים..

טיסה ישרה ואופקית
straitandlevel.jpg
בהגדרת מצב זה אנו נדרשים לשמור גובה, כווון וסל"ד קבועים.
במצב זה נשתמש כמכשירים ראשיים ב-
1. מד גובה.
2. שמירת כוון על ידי קביעת נקודה קרקעית רחוקה (ללא מצפן).
וכן נשתמש במכשירים משני:  מד סל"ד.

נסיקה
climbing.jpg
הגדרת המצב: טפוס תוך שמירת מהירות קבועה, סל"ד קבוע וכוון קבוע.
מכשירים ראשיים:
1. מד מהירות – ססנה 152 - 65 קשר. ססנה 172 - 70 קשר.
2. מד סל"ד – 2400 סל"ד.
3. כוון – נקודה רחוקה על האופק.
מכשיר משני: מד גובה.

גלישה
glidigng2.jpg
הגדרת המצב: הנמכה ללא כח מנוע, תוך שמירה על מהירות קבועה וכוון קבוע.
מכשיר ראשי: מד מהירות – ססנה 152 - 65 קשר. ססנה 172 - 70 קשר.
מכשיר משני: מד גובה.

הנמכה
gliding.jpg
הנמכה תוך שמירת מהירות קבועה, סל"ד קבוע וכוון קבוע. הכוונה היא להנמיך תוך שמירת מהירות השיוט הרגילה.
מכשירים ראשיים:
1. מד מהירות: ססנה 152 90 קשר. ססנה 172 - 100 קשר.
2. מד סל"ד: 1700 סל"ד.
מכשיר משני: מד גובה.

טעויות נפוצות במיוחד בתרגול מצבי טיסה יסודיים.
mistake1.jpg
1. היסוס בבצוע פעולות או בצוע פעולות שלא ברצף. בצוע איטי מדי של סדר הפעולות.
2. בצוע תנועות חטופות או גסות, במקום "סחיטה" מתמשכת של ההגאים.
3. אי שימוש ברגליים.
4. שימוש מופרז ברגליים.
5. בהייה באף או במכשיר במקום סריקה מסודרת של מצב האף ו"הצצה" מהירה בכל פעם למכשיר אחר.
6. שימוש הפוך במקזז.
7. אי שימוש בכלל במקזז.
8. הססנות בשימוש במקזזף, או בצוע תנועות חלקיות.
9. אי וידוא שהמטוס נמצא אכן במצב מקוזז.
10. תפעול מבולבל של המצערת, בדרך כלל מתוך רצון לדייק (השקעת יותר מדי זמן בקביעת מצב המצערת במקום להטיס את המטוס).
11. הזנחת אוויר חם למאייד או החזרת מאייד למצב אוויר קר.
spacer.png, 0 kB