הדפסה השפעת הגאים.
wheels.jpg פעולת ההגאים היא למעשה יצירת עילוי על ידי שינוי מצב משטחי ההגוי. העילוי הנוצר על משטחי העלוי יוצר מומנט בכוון הרצוי, אשר גורם לשנוי מצב המטוס בכוון הרצוי. מטרת תרגול השפעת הגאים היא להכיר את האופן בו משפיע כל הגה על המטוס ואת אופן הנכון השמוש בו.
 
שיעור השפעת הגאים, הוא למעשה השיעור החשוב ביותר במסגרת הקורס שתלמדו בבית הספר לטיסה. כל הקורס מושתת על הבנת התנהגות המטוס, ואת זו לומדים באמצעות שיעור השפעת הגאים.
 
ההגאים הרלבנטיים:

 

הגאים ראשיים:

 

א. הגה גובה.
ב. מאזנות.
ג. הגה כוון.

 

הגאים משניים (אינם הגה במובן הרגיל אך השמוש בהם משפיע על ההגוי):

 

א. מצערת.
ב. מקזז.

הגה הגובה

 

ממוקם בזנב המטוס ופועל סביב ציר העלרוד.

 

ההגה נע מעלה ומטה, גורם לעלוי חיובי או שלילי ועקב כך למונט המרים או מוריד את האף.

 

הפעלת הגה הגובה מתבצעת על ידי הזזת מוט ההגוי בתא, קדימה ואחורה. כאשר אנו מושכים אלינו, כלומר מזיזים לאחור את מוט ההגוי בתא הטייס, מתרומם משטח הגה הגובה בזנב המטוס. התרוממות משטח הגה הגובה גורמת לעלוי שלילי בזנב. כאשר הזנב מקבל עלוי שלילי, יורד כלפי מטה וגורם לאף לעלות כלפי מעלה. התוצאה ההפוכה מתקבלת עם דחיפת מוט ההגוי קדימה.

 

ההשפעה הראשונית של הגה הגובה – עילרוד.

 

השפעות משניות של הגה הגובה:

 

א. הרמה/הורדת אף.
ב. עליה/ירידה בגובה.
ג. הקטנה/הגדלת מהירות.
ד. עליה/ירידה בסל"ד.

 

תרגול מעשי של הגה הגובה:

 

בעת ההדגמה נבצע תחילה מספר דחיפות/משיכות עדינות וקצרות של הגה הגובה כדי לראות עליה וירידה של האף. לאחר מכן נייצב את המטוס ונסרוק את המכשירים: מהירות המטוס, הגובה, הסל"ד. כעת נמשוך את מוט ההגוי ונחזיק אותו במצב אחורי ונראה את ההשפעה – נבחין בירידה במהירות, העליה בגובה, שיעור נסיקה עולה וסל"ד יורד בהתמדה.

 

כעת נדחף את מוט ההגוי קדימה, ונחזיק את אף המטוס מתחת לאופק, ונראה כי המהירות עולה, הגובה יורד, ממצב של שיעור נסיקה מסוים אנו עוברים למצב של שיעור הנמכה גדל והולך, והסל"ד עולה.

 

מאזנות

 

ממוקמות בשפת הזרימה של הכנפיים, בחלק הרחוק מגוף המטוס. משפיעות על מומנט הגלגול של המטוס, על ידי הטיית מוט ההגוי ימינה/שמאלה.

 

ההשפעה הראשונית של המאזנות: גלגול.

 

השפעות משניות של המאזנות:

 

א. ירידת האף עקב אובדן חלק מהעלוי בזמן הטיית הכנפיים.
ב. סבסוב הפוך לכוון הגלגול, עקב תופעת "גרר מאזנות".


תרגול מעשי של המאזנות:

תרגול מעשי: נזיז את הרגליים לאחור, נסרוק את המכשירים (מהירות, גובה, כוון/מצפן, Ball, וסל"ד) ונפעיל את המאזנות לצד אחד, ללא שימוש ברגליים. כעת נבחן את התוצאות: נראה שהכוון משתנה, ה- Ball נוטה לכוון הגלגול, האף יורד והגובה יורד, המהירות עולה והמטוס מאבד גובה עקב "נפילת" האף. הבחנה בכך שהכנפיים מגלגלות לכוון אחד והאף אינו מצביע לאותו כוון.

 

הגה הכוון

 

השפעה ראשונית: סבסוב.

 

השפעות משניות:

 

א. גלגול – נובע מכך שהכנף החיצונית ביחס לכוון הפניה, עושה דרך ארוכה ביותר מהכנף הפנימית. שתי הכנפיים מסתובבות באותו זמן. התוצאה היא שהכנף החיצונית מקבלת זרימת אוויר מהירה יותר ולכן יותר עלוי. הכנף החצונית מתרוממת וכך נוצר גלגול באותו כוון של הסבסוב.

 

ב. צלילה ספירלית שנוצרת עקב גלגול מתמשך שהוא תוצאת הסבסוב.

תרגול מעשי של הגה הכוון:

 

נסרוק את המכשירים (מהירות, Ball, מד גובה, מצפן/כוון, סל"ד). כעת נלחץ על אחת הדוושות ללא שימוש בידיים. נבחין כיצד המטוס מסבסב ונכנס למצב של גלגול. נראה כי המכשירים מגיבים: המהירות עולה, ה-Ball יוצא מהמרכז, הגובה יורד, הכוון משתנה, הסל"ד עולה. ככל שנמשיך ייטה המטוס להיכנס למצב של צלילה ספירלית.

 

מצערת

 

אף כי המצערת אינה הגה, הרי ששינוי כח המנוע הנובע מתפעול המצערת, משפיע על תמרוני המטוס. זרם האויר המגיע מהמדחף משפיע על הגאי הגובה והכוון. בפתיחת המצערת, משפיע הזרם הלולייני (slip atrem) של המדחף על מייצב הכוון וגורם לסבסוב של אף המטוס, שמאלה. כמו כן מהירות האויר על הגה הגובה עולה וגרומת להרמת האף.
יתר על כן, תוספת כח המנוע גורמת להגברת מהירות הטיסה ועקב כך להגדלת העילוי על הגה הגובה והכנפיים. התוצאה היא הרמת אף נוספת.

 

בכדי להקטין את השפעת זרם האויר מהמדחף על הסבסוב, נבנה מייצב הכוון בזוית הכוונה שמאלה מציר האורך. זווית זו מתאימה לטיסה ישרה ואופקית משום שהיא יוצרת מומנט המתנגד לכח הסבסוב, כאשר המטוס נמצא בטווח המהירויות והסל"ד האופייני לטיסה ישרה ואופקית. עקב העובדה שמייצב הכוון מותאם לסל"ד המאפיין טיסה ישרה ואופקית (בערך 2300 סל"ד בססנה 152/172), הרי שעם סגירת מנוע לסרק, ישאף המנוע לסבסב שמאלה, בנוסף לשאיפת האף ליפול.

 

תרגול מעשי של המצערת:
 נסרוק את המכשירים (מד סל"ד, מד גובה, מד שיעור נסיקה/הנמכה, מד מהירות, כוון). כעת נעביר מנוע לסרק ונראה ירידה בסל"ד ובגובה, גידול בשיעור ההנמכה, ירידה במהירות ושנוי כווון. כעת נפתח מנוע ונראה התרוממות האף, עליה בסל"ד, עליה בגובה, עליה במהירות ושנוי כוון.

 

השפעה ראשית: הגברה/הפחתה של סל"ד המנוע.

 

השפעות משניות:

 

1. הרמת/הורדת אף ועקב זאת שנוי גובה ומהירות.
2. הגדלה/הקטנה של מהירות המטוס ועקב זאת שינוי בעילוי והרמה/הורדת אף.
3. סבסוב.

המקזז (של הגה הגובה)

 

מהווה חלק מהגה הגובה. שינוי מצב המקזז מוסיף או מוריד עילוי ממשטח הגה הגובה ותורם ליצירת "מצב אמצע" חדש.

 

השימוש במקזז מקל על הטייס בשמירת מצבי האף המבוקשים.
 
כאשר מקזזים לאחור/למטה (=מושכים את גלגלת המקזז כלפי מטה) - האף עולה. כאשר מקזזים קדימה/למעלה (=דוחפים את גלגלת המקזז כלפי מעלה) - האף יורד. צורה טובה לזכור את הכוונים הנכונים: המקזז מחליף את יד שמאל שלנו, לכן הוא צריך לעשות מה שיד שמאל עושה. לכן, אם האף נמוך מדי ואנחנו מושכים עם יד שמאל את ההגה, יש "למשוך" את המקזז, כלומר לקזז כלפי מטה. אם האף גבוה מדי ויד שמאל שלנו דוחפת/לוחצת את ההגה קדימה, יש "לדחוף" את המקזז, כלומר לקזז אותו קדימה.

 

תרגול מעשי: החניך יחזיק בהגאים והמדריך יקזז את המטוס למצב קיצוני, תוך שהחניך ממשיך להחזיק (בכוח) ומונע שינוי מצב האף עקב הקיזוז. המדריך יאבטח את ההגה ויורה לחניך לשחרר בבת אחת את ההגה. החניך יבחין בירידה/עליה הקיצוניים של האף כתוצאה מהקיזוז. מטרת התרגיל, מעבר להדגמת ההגוי על ידי המקזז, היא להבהיר מדוע מסוכן מאוד להטיס את המטוס באמצעות המקזז. הטסה על ידי המקזז עלולה להביא את ההגה למצבים קצוניים שיקשו על הטייס בהשתלטות.

יעילות ההגאים

 

יעילות ההגאים עולה ככל שמהירות המטוס עולה. לכן, עם עליית המהירות נדרשת תנועת הגה קטנה יותר כדי להשיג מומנט רצו מסוים. נוכל לשים לב שכאשר נקטין את מהירות המטוס,  תידרש תנועת הגאים גדולה יותר כדי להשיג תמרון מסוים, בהשוואה להשגתו במצב של מהירות גבוהה.

 

תפעול הגאים

 

א. יש להמנע מתפעול הגאים באמצעות "מכות". יש להטיס את המטוס על ידי "סחיטת" מוט ההגוי למצב הדרוש.

 

ב. בכל מקרה של שינוי בהגה מסוים, יש לבצע תנועה נגדית שתעצור את המגמה שהתפתחה. לדוגמא: כאשר אנו מגלגלים את המטוס לפניה, עם הגעת המטוס לזוית ההטיה הרצויה, יש לבצע תנועה נגדית לבלימת המשך מגמת הגלגול (צ'ק נגדי). אם לא נעשה זאת, מגמת הגלגול תימשך ואף תחריף, והמטוס יגיע לזוית הטיה שאליה לא פיללנו..

הישגים נדרשים מהחניך בתרגול השפעת הגאים:

 

לתחקר על הקרקע ולהסביר מה קרה בכל תרגיל ומדוע.

 

טעויות נפוצות:

mistake1.jpg

1. בלבול בין השפעות משניות של סבסוב וגלגול.
2. שכחה של תגובת המכשירים או חלק מהם.
3. נתוח שגוי של מהלך התרגיל.

 

spacer.png, 0 kB