הדפסה הסעה.
bus_1.jpg "הסעה" פרושה העברת המטוס, בכח המנוע, על הקרקע מנקודה אחת לאחרת. אנו מתייחסים כאן בעיקר להסעה מנקודת החניה לנקודת ההמראה, ולאחר מכן מנקודת הנחיתה לחניה בחזרה.

נהלי הסעה במסגרת בית ספר לטיסה.
 
הגורמים המשפיעים על ההסעה
נחלק את הגורמים לשני סוגים:
א. גורמים פנימיים -
1. מנוע - משמש ככוח הסוחב את ה מטוס. פתיחת מנוע תגביר את מהירות ההסעה וסגירתו תעזור להקטנת מהירות ההסעה אך לא מבטיחה שהמטוס אכן יאט: למשל בעת הסעה במדרון או עם רוח גב חזקה במיוחד.
2. דוושות - משפיעות על הגה הכווון ועקב כך על גלגל האף/זנב.
3. בלמים - משמשים לבלימת הגלגלים הראשיים ועל ידי כך להקטנת המהירות, בתנאי שלוחצים על שתי הדוושות בעוצמה שווה. לחץ חזק יותר על אחת משתי הדוושות עלול לגרום לסבסוב.
ב. גורמים חיצוניים -
1. כוח ההתמדה - המטוס שואף להתמיד במצב בו הוא נמצא וצריך להפעיל כח על מנת לשנות את מצבו.
 רוח אף - תאט את קצב ההסעה.
רוח גב - תגביר את מהירות ההסעה.
רוח צד - תגרום לסבסוב של אף המטוס לכוון ממנו באה הרוח, כתוצאה מהפגיעה של הרוח במייצב הכוון.
פני השטח –
עליה - תשאף להאט את מהירות ההסעה ויידרש כח מנוע לפצוי.
  ירידה - קצב ההסעה יגדל ובדרך כלל ידרש שימוש בבלמים, ל ויסות קצב ההסעה.
ביצוע מעשי
א. בדיקת בלמים - לאחר ההנעה וסיום הבד"ח בעמדה, יש להגביר כח מנוע ולהסיע את המטוס  מעט קדימה, לסגור מנוע לסרק וללחוץ על הבלמים כדי לוודא שהבלמים תקינים. יש להקפיד לצאת מעמדת החניה ישר קדימה, בלי סטיה ימינה או שמאלה. אם יש צורך - להיעזר בהגה הכוון או בבלמים כדי לוודא שהמטוס נוסע ישר קדימה ולא "בורח" לצדדים. לאחר מכן יש להכריז "בלמים תקינים" ולאפשר למדריך היושב בצד ימין לבדוק את הבלמים בצד שלו. יש לומר למדריך "בדוק בבקשה את הצד שלך", ולהעביר מצערת לסרק כדי לאפשר למדריך לבדוק בלמים.
ב. הסעה –
i. יש להסיע את המטוס במהירות/קצב המאפשרים עצירה מיידית בכל עת. הקצב צריך להיות דומה לזו של הליכה מהירה.
ii. הסעה תהיה תמיד במרכז מסלול ההסעה, כאשר שאיפת הטייס היא שקו מסלול ההסעה יהיה "בין הרגליים" של הטייס. תמיד יש להתחשב במכשולים בצידי המסלול כולל מטוס אחר שבולט לכוון מסלול ההסעה.
iii. ישיבה - יד שמאל על ההגה, יד ימין על המצערת, רגליים על הדוושות.
iv. פניות מתבצעות על ידי הכנסה רגל לכוון הפניה והתיישרות מתבצעת על ידי הכנסת רגל נגדית לפניה.
ג. שימוש בבלמים למטרת עצירה יתבצע רק כאשר הורדנו את המנוע ל-1,000 סל"ד. אין טעם ללחוץ על הבלמים כאשר המנוע דוחף את המטוס קדימה, אלא אם הכוונה היא לגרום לסבסוב על ידי לחיצה על דוושה אחת בלבד, לצורך בצוע פניה או התיישרות.
 
הערות:
על הקרקע - במקום להוריד לסרק נוריד ל-1,000 סל"ד, זה עוזר לשמור על קצב שמקטין הצטברות לכלוך על המצתים, ומבטיח סכוך טוב למנוע.
השפעות רוח - במצב של רוח חזקה, היא יכולה להשפיע עלינו גם תוך כדי הסעה. כדי למנוע זאת, נחזיק את ההגאים בצורה שמנטרלת אותה. כאשר מסיעים עם רוח גב, יש להפעיל לחץ קל על ההגה כלפי מטה= הגה קדימה. אם יש רוח מהגב ומימין - הגה קדימה ושמאלה. אם יש רוח גב ומשמאל - הגה קדימה וימינה.

טעויות אופייניות
mistake1.jpg
i. קצב הסעה גבוה מדי.
ii. סבסוב פראי. סבסוב כזה עלול לחייב שימוש בבלם נגדי ועקב כך העצרות של המטוס בהסעה.
iii. שימוש במנוע בזמן הפעלת בלמים.
iv. אי שמירת ציר הסעה/מסלול בצורה מדוייקת.
v. עכוב בהפעלת הדוושות.
vi. הפעלת יתר של הדוושות בתנועות חזקות מדי המובילות ל"תפירת" ציר ההסעה.
vii. הפעלה עדינה של הדוושות באופן שאינו מביא לתיקון הדרוש.
viii. תגובות מאוחרות (יש עכוב בין הרגע שבו מופעלת הדוושה לבין הרגע שבו המטוס מגיב בהסעה איטית. כנ"ל אי הפנמת העובדה שישנו עכוב בין הרגע שבו מפסיקים ללחוץ על הדוושה ועד לרגע שבו המטוס מפסיק להגביר את הסבסוב לאותו כוון).
spacer.png, 0 kB