הדפסה הסבת רשיון זר לרשיון ישראלי

למעשה ישראל מכירה ברשיונות זרים "על הנייר" אך בפועל, הטייס בעל הרשיון הזר, נדרש לעבור את כל המבחנים מחדש, ויש לכך משמעויות כספיות ברורות.

כלומר:

 

7 מבחני תאוריה המחייבים קורס תאוריה מלא.

מבחן מעשי.

המשמעות המעשית היא, שעקב הסטנדרטים השונים בישראל ובארה"ב, ובמיוחד טיסות הנווט, הנהלים השונים והצורך להכיר את איזורי האמון בהם מתבצעים המבחנים המעשיים. לרוב המכריע של הטייסים הישראלים בעלי רשיונות זרים, יש צורך בסדר גודל של 7-8 שעות טיסה וכן בשעתיים עד שלוש שעות של טיסות מבחן (מבחן בהקפות, באיזורי אמון ובנווט).  כלומר משהו בין 9 ל-11 שעות טיסה. לצורך הענין נניח משהו כמו 10 שעות כולל הכל.

העלויות הכספיות שכרוכות בהסבת רשיון זר לרשיון ישראלי:

10,000

 

 

10

טיסות אמון בישראל להסבת הרשיון

3,000

 

 

 

קורס תאוריה בישראל להסבה

2,000

 

 

 

אגרות בישראל (מבחני תאוריה + מבחן מעשי)

15,000

 

 

 

סה"כ הסבת רשיון זר לישראלי

 

 

spacer.png, 0 kB