הדפסה מה אפשר לעשות עם רשיון טיס פרטי

קבלת הרשיון פותחת בפני הטייס עולם חדש, שבו יש לטייס זכויות רבות והוא זוכה לאמון מצד רשויות התעופה. ה"זכויות" נוגעות לשמושים שמותר לטייס לעשות ברשיון, ואותן אפרט  מייד בהמשך המאמר. אבל לפני כן, חשוב להדגיש שהטייס גם זוכה לאמון שיש לשמור עליו מפני ניצול לרעה. האמון בא לידי בטוי בזכויות כניסה לתחומים אוויריים, בלווי נוסעים באזורים  אסורים  ובאופן כללי ביכולת להכניס ולהוציא בשערי המדינה אנשים, בעלי חיים וסחורות. יש מנגנונים למניעת ניצול לרעה של אמון זה, אבל בשלב ראשוני הטייס מקבל "קרדיט". אחרי שהזכרנו אזת, נעבור ל"זכויות" שיש לטייס, מעצם היותו מחזיק ברשיון. בעל רשיון טיס פרטי זכאי על פי החוק:

1.         להטיס כל מטוס מהסוג שעליו קיבל רשיון.

2.         להמשיך במסלול ההכשרה, שבסופו  יוביל אותו לקבלת רשיון מסחרי ולפתח את העיסוק בתעופה כמקצוע.

 

3.         להטיס כל מטוס בנוסף לזה שבו למד לטוס, מאותה קטגוריה ובמגבלות הקבועות בחוק, שלגביו קיבל הסמכה ממדריך (הדרכה ללא צורך בבחינות חיצוניות וללא צורך בקורס נוסף. משך ההסמכה: בדרך כלל כ-4 שעות עם מדריך.

4.         להמריא ולנחות בכל שדה אזרחי בארץ וכן בכל מנחת אזרחי פעיל בארץ.

5.          לבצע טיסות לחו"ל. בדרך כלל החברות המשכירות מטוסים, מתנות השכרת מטוס לצורך טיסה לחו"ל בנסיון מסוים.

6.         להטיס נוסעים, ללא קבלת שכר מהנוסעים, אלא אם כן הטייס קיבל גם רשיון מסחרי ועמד בתנאים הנדרשיםמטייס מסחרי.

7.          לשכור מטוסים בחברות השונות הפועלות בארץ ולבצע את כל הנ"ל.

8.          לטוס (להטיס) בחו"ל, במדינות המכירות ברשיון הישראלי, כמו ארה"ב (אם כי כדאי לבקש שטייס מקומי יצטרף אליך כדי לסייע לך בדיבור בקשר ובכלל בהיכרות הראשונה עם האיזור).

9.         לרכוש חלק מבעלות במטוס, בשותפות עם אחרים ולטוס במטוס פרטי. ישנם שותפויות של 5-6 שותפים במטוס. ישנם מקומות בעולם שבהם מקובל לקים גם שותפות של 10 אנשים במטוס שעלותו כ- 60,000 $. המשמעות המעשית היא, היכולת להיות בעלים-משותף של מטוס בעלות רכישה של  כ- 6,000 $ לכל שותף. יש גם קבוצות הכוללות מעל 15 שותפים במטוס אחד, גם בישראל (ככל שהמטוס יקר יותר – בדרך כלל יהיו יותר שותפים, עד גבול מסוים). כמובן שלמי שהפרוטה בכיסו, יש אפשרות גם לרכוש מטוס לבדו.

spacer.png, 0 kB