הדפסה מימד הזמן במצב של היעדר חמצן

לטייס יש זמן מספיק, אך מוגבל, להגיב למצב של היעדר חמצן, או אבדן דיחוס במטוס, ולעבור לנוהל חירום. לצורך כך כדאי לדעת מהן מגבלות הגוף האנושי בהקשר זה.


EPT – Effective Performance Time או TUC – Time of Useful Consciousness

 

EPT/TUC זהו הזמן שבו אדם יכול לתפקד באופן רגיל ללא אספקת חמצן ממערכות המטוס. ככל שהגובה עולה הזמן יורד. להלן הנתונים:

 

גובה הטיס (רגל)
 זמן במצב של ישיבה בשקט זמן במצב של פעילות בינונית
22,000 10 דקות 5 דקות
25,000 5 דקות 3 דקות
30,000 דקה אחת 45 שניות
35,000 45 שניות 30 שניות
40,000 25 שניות 18 שניות

 


גורמים המשפיעים על ה-EPT/TUC:

 

א. גובה הטיסה.
ב. קצב הטיפוס לגובה.
ג. פעילות גופנית בזמן של העדר חמצן.
ד. כושר גופני כללי.
ה. תזונה.
ו. מנוחה.
ז. שימוש בתרופות.
ח. עישון.
ט. מחלות.

 

spacer.png, 0 kB