הדפסה חוק "אחד לשישים"

map8.jpg  לצורך נווט יעיל ופשוט, אנו נזקקים למספר "כללי אצבע", שמאפשרים לנו חישוב פשוט ומהיר שניתן לבצע ללא עזרת מחשב. אחד מכללים אלה הוא "חוק אחד לשישים". חוק זה קובע יחסים פשוטים הדומים ל"ערך משולש".

לחוק "אחד לשישים" יש מספר גרסאות, שכל אחת ניתנת לשימוש בנסיבות שונות, אך העקרון שביסוד הדברים זהה.

 

חוק זה אומר כי במעגל שהרדיוס שלו שישים מייל, הקשת המונחת מול זווית מרכזית של °1 שווה למייל אחד. כלומר כל °1 "שווה" מייל אחד, כאשר הרדיוס של העגול הוא 60 מייל.

 

צורה אחרת לומר את אותם דברים היא: סטיה של °1 מנתיב מתוכנן "שווה" מייל אחד מהנתיב, אם המרחק מנקודת המוצא הוא 60 מייל.

 

ובצורה של נוסחה:

המרחק שנסחפת מהנתיב      זווית הסחיפה
_____________________   =    _________

 

המרחק שעברת מנקודת היציאה                60

 

יישום הנוסחה:

 

נניח שהטייס מזהה שהוא נמצא 1 מייל מימין לנתיב ורוצה לחשב בצורה מדוייקת את זווית הסחיפה: עליו למצוא בתחילה מהו המרחק שעבר מנקודת היציאה האחרונה. נניח שהטייס מוצא שהוא נמצא בערך 10 מייל מנקודת היציאה. על הטייס להציב בנוסחה הנובעת מהנוסחה הקודמת, באופן הבא:

זווית הסחיפה = המרחק שנסחפת מהנתיב X 60
           המרחק שעברת מנקודת היציאה

ובמקרה שלנו:

 

זווית הסחיפה = 1X60
                          10

 

ולכן:

 

זווית הסחיפה =  °6.

כמובן שבאותה שיטה אפשר לחשב את הזוית למטרה: במקום "המרחק שעברת מנקודת היציאה" נציב את המרחק למטרה וכל היתר נשאר אותו דבר.

 

spacer.png, 0 kB