הדפסה היחלצות ממצב של אובדן התמצאות.
map5.jpg הדרכת טיסה ואימון הטייס, לוקח בחשבון אפשרות שעלול לקרות שהטייס אינו יודע היכן הוא נמצא בנקודת זמן מסוימת. הסיבות לכך יכולות להיות רבות: שכבת עננים שגרמה לאובדן קשר עין זמני עם הקרקע, אובדן ריכוז של הטייס או כל סיבה אחרת. שיטת הנווט שאנו פועלים לפיה חייבת לספק פתרון גם למקרה מעין זה.

במקרה כזה על הטייס לפעול בסדר הפוך: ראשית לאתר נקודה מוגדרת היטב בשטח: עיר או ישוב שברור לחלוטין איזהו, צומת גדולה, נחל וכיוב'. ברגע שאותרה נקודה כזאת, הטייס יכול לקבוע את המיקום היחסי שלו אל הנקודה ומכאן להמשיך בנווט רגיל.

 

אם מכל סיבה שהיא הטייס אינו מצליח לקבוע את מקומו, עליו להיצמד לתוואי ברור כלשהו כגון כביש או מסילת רכבת או נחל ולדווח בקשר על אובדן ההתמצאות על מנת לקבל סיוע. אם הטיסה בוצעה בגובה נמוך יש לטפס מייד לגובה בטחון בהתאם לתדריך שבוצע לפני הטיסה.

 

spacer.png, 0 kB