הדפסה הגבלת המשקל

לכל מטוס מגבלות משקל שונות, הן להמראה, הן לנחיתה והן בעת חניה. יש להבין שמגבלות אלה נועדו להבטיח מספר דברים.

הגבלת המשקל

 

לכל מטוס מגבלת משקל המייחסת הן למשקלו בהמראה, הן בנחיתה והן במצב של העדר דלק בכנפיים. שיעור המגבלה תלויה בחוזק מבנה המטוס, וביכולת המטוס לשאת את משקלו באוויר. השפעות משקל יתר יכולות להיות בין השאר:

 

א. פגיעה במקדמי הבטיחות הנוגעים למבנה המטוס.
ב. מהירות הזדקרות גבוהה יותר.
ג. שיעור הנסיקה יקטן.
ד. סייג הגובה יקטן
ה. טווח המטוס ושהייתו יקטנו.
ו. הרעה בבצועי המטוס.

 

spacer.png, 0 kB