הדפסה מנועי טורבו-פרופ.
turbo_prop.jpg עיקר הדחף במנועים מסוג זה, מושג על ידי פעולת המדחף. ישנו גם מקור דחף נוסף אך הוא זניח לחלוטין, וזהו הגזים הנפלטים מצינור הפליטה.

 

זהו מנוע טורבינה בדיוק כמו במנועי טורבו-סילון, אך להבדיל ממנו, הגזים מנוצלים כדי להניע מדחף שדוחף את האווירון ולא לדחיפה ישירה של האווירון. גם במנוע טורבו-פרופ יש הטורבינה שמסובבת ציר שמסובב את המדחס, שדוחס אוויר לתא השריפה. אבל, ההבדל הוא בכך שבמנוע טורבו-פרופ ישנה טורבינה נוספת, שמנצלת את גזי הפליטה לסיבוב המדחף. כמעט כל הגזים שהם תוצר השריפה בתא השריפה, מנוצלים כדי לסובב את המדחף, על ידי סיבוב שתי הטורבינות. גזי הפליטה הנפלטים דרך צינור הפליטה הם למעשה שאריות לא משמעותיות של הגז שסובב את שתי הטורבינות.
turboprop_20__20P_W_20Tut.jpg

 

עקב עצמתו הרבה של מנוע הטורבו-פרופ, הוא מייצר סיבובי מנוע מהירים מדי עבור הפרופלר. עובדה זו יוצרת בעיה, מפני שמהירות הסיבוב בקצות הפרופלר, יכולות להגיע למהירות העוברת את מהירות הקול ובכך ליצור התנגדות עזה. בכדי להאט את הסל"ד, מתקינים במנועי טורבו-פרופ קופסת ממסר, הנעזרת בגלגלי שיניים, כמו תיבת הילוכים ברכב, ומאטה את סיבוב הציר לפני שהוא מגיע למדחף.

 

לסכום פרק זה, נוכל לראות בשרטוט הבא, השוואה בין שלושת הסוגים העקריים של מנועי סילון: טורבו-סילון, טורבו-פן וטורבו-פרופ:
allenginesjet.jpg
spacer.png, 0 kB