הדפסה מנועי טורבו-מניפה.

airbus.jpgבטיסה במהירויות ביניים,  יש צורך במנוע שישלב את היתרונות של מנוע הסילון עם היתרונות של המדחף. מנוע הטורבו-מניפה הוא למעשה מנוע סילון רגיל אשר במקום מדחס קטן, נמצאת מניפה גדולה בקדמת המנוע אשר דוחסת אויר למנוע.


ההבדל העיקרי בין מנוע טורבו-מניפה למנוע טורבו-סילון הוא שבמנוע טורבו-סילון, כל האוויר נכנס לתא השריפה ואילו בטורבו-מניפה, רק חלק מהאויר נכנס לתא השריפה ונשרף. יתרת האוויר, במנוע הטורבו-מניפה, "עוקף" את תא השריפה מבחוץ ונפלט יחד עם גזי הפליטה מצינור הפליטה.
turbofan.jpg
מנוע הטורבו מניפה הוא המנוע הנפוץ ביותר בשימוש בתעופה אזרחית, משום שרוב המטוסים בתעופה האזרחית, מתופעלים במהירויות הביניים.

היחס בין כמות האויר שנשרפת במנוע לבין כמות האויר שעוקפת את תא השריפה, נקרא "יחס המעקף". יחס זה הוא פרמטר חשוב במנועי טורבו-מניפה; ככל שיותר אוויר עוקף את תא השריפה, המנוע נחשב יעיל יותר. כלומר, ככל שיחס המעקף גדול יותר, גדלה יעילות המנוע. כיום, כל מטוסי הסילון האזרחיים מצויידים במנועים בעלי יחס מעקף גבוה אשר בדרך כלל עומד על 3 (כמות האויר העוקף גדולה פי 3 מכמות האויר הנשרף).

 

עקרון הפעולה של מנוע טורבו-מניפה משלב את הייתרונות של מנוע סילון ומנועי המדחף (פרופלר). מדחף דוחף כמות גדולה של אויר בתאוצה קטנה ומנוע סילון דוחף כמות קטנה בתאוצה גדולה.

 

השילוב בין שני סוגי המנועים (מדחף וסילון) במנוע טורבו-מניפה מתבצע בצורה הבאה:

 

א. החלק הסילוני של המנוע מתבטא בכך שהאויר שנשרף בתא השריפה (כמות קטנה) מואץ בתאוצה גדולה (כמו במנוע סילון).
ב. האויר העוקף מצטרף (בצינור הפליטה) אל הגזים השרופים היוצאים מתא השריפה, ומגדיל את המסה של האויר הנפלט. כך אנו משיגים כמות גדולה של אוויר, אשר מואצת בצורה משמעותית יותר מההאצה המקובלת במנועי מדחף.
 Tbfan1.jpgמנועי טורבו-מניפה הינם מנועים שקטים יותר ממנועי טורבו-סילון. במנוע טורבו-מניפה האויר החם (השרוף) מתערבב עם אויר קר (האויר העוקף) וכך האויר הנפלט קר יחסית לאויר הנפלט ממנועי טורבו-סילון. ההפרש הקטן יותר בין הטמפרטורות של הגזים היוצאים מהמנוע לבין הסביבה, בהשוואה לטורבו-סילון, מאפשרים למנוע טורבו-מניפה להיות שקטים יותר.

לשמו, זוכה מנוע זה, בזכות המניפה שבקדמת המנוע:
jet_engine_2.jpg

 

spacer.png, 0 kB