הדפסה עקרונות היסוד לפעולת מנוע בוכנה

ניתן לחלק, בין השאר, את כלל המנועים, בחלוקה גסה, בין מנועים בעלי מנגנון בעירה פנימית לאלה בעלי  מנגנון בעירה חיצוני. מנועי הבוכנה במטוסים הם מסוג מנוע בעירה פנימית. זהו מתקן שהופך את אנרגיית החום הנוצרת בשריפת הדלק לאנרגייה המנוצלת לביצוע עבודה מכנית, בצורה של תנועה סיבובית. הוא נקרא כך משום ששריפת הדלק והעבודה המכנית נעשות בתוך המנוע עצמו.


המנועים במטוס פועלים במחזור בן ארבע פעולות:
א. יניקה.
ב. דחיסה.
ג. עבודה.
ד. פליטה.

 


בפעולת היניקה נפתח שסתום יניקה, והבוכנה יורדת בתוך חלל הצילינדר עד לנקודה המתה התחתונה. בסיום פעולת היניקה נסגר שסתום היניקה ותא השריפה מלא כעת בתערובת אוויר/דלק. כעת מתחילה פעולת הדחיסה כאשר הבוכנה עולה כלפי מעלה עד לנקודה מתה עליונה. כשהבוכנה באזור הנקודה המתה העליונה מתבצעת הצתה של התערובת. התערובת הנשרפת  מתפשטת עקב החום הרב הנוצר והווצרות הגזים מהשריפה. ההתפשטות יוצרת לחץ על הבוכנה. הלחץ הנוצר דוחף את הבוכנה כלפי מטה, ומהלך זה נקרא פעולת העבודה. בעת שהבוכנה נמצאת בסמיכות לנקודה המתה התחתונה נפתח שסתום הפליטה ושארית הגזים השרופים נפלטים החוצה תוך שהבוכנה עולה כלפי מעלה בפעולת הפליטה. כעת שוב מתחיל מחזור יניקה וחוזר חלילה.


הפעולה האנכית, מעלה מטה, של הבוכנה מתורגמת לתנועה סיבובית על ידי טלטל המחבר בין הבוכנה לבין גל ארכובה. גל הארכובה הופך את התנועה האנכית המועברת על ידי הטלטל לתנועה סיבובית. בחלק מהמטוסים העברת התנועה הסיבובית מתבצעת ישירות למדחף, ואז ישנו יחס של 1:1 בין סבובי המנוע לבין סבובי הפרופלר. ישנם מטוסים בהם המנוע מייצר מהירות סיבוב גבוהה מדי עבור הפרופלר ולכן מותקן מבהם מתקן המאפשר הפחתת סיבובי הפרופלר.
spacer.png, 0 kB