הדפסה מד גובה.

skyscraper_1.jpg מד הגובה המותקן במטוסי ההדרכה, הוא מכשיר אנאלוגי, המודד את גובה המטוס, מעל פני הים. למעשה המכשיר מודד לחץ אטמוספרי, בהשוואה ללחץ האטמוספרי בגובה פני הים, וההשוואה מתורגמת לגובה.

מד הגובה הוא חלק ממערכת הניזונה מפתחים המותקנים במטוס, ומאפשרים מדידת לחץ אטמוספרי סטטי בסביבת המטוס וכן מדידת הלחץ הדינמי (החלק האחרון רלבנטי רק למד המהירות).

 

altimeter.jpg
מד הגובה מכויל לפי לחץ שאנו מקבלים ממגדל הפיקוח לפני ההמראה, או לפי הודעה מוקלטת המשודרת בתדר ידוע.

 

שיטת הקריאה של מד הגובה מזכירה קריאת שעון יד: המחוג הקטן מבטא גובה באלפי רגל, והמחוג הגדול, מאות רגל. כך לדוגמא, במד הגובה בדף זה למעלה, הגובה הוא 500 רגל, מפנישהמחוג הקטן מצביע בין אפס לאחד, והמחוג הגדול מצביע על 5. במד הגובה שבתחתית דף זה, הגובה הוא 140 רגל.

 

כדי שמד גובה ייחשב כ"תקין" לצרכי טיסה שבה איננו משתמשים בנחיתה אוטומטית, הוא חייב לדייק פלוס מינוס 75 רגל.

 

מד הגובה, כמו מד המהירות ומד מהירות נסיקה והנמכה, הוא חלק מהמערכת הפיטו-סטטית של המטוס, עליה נלמד בפרק נפרד.

 

altimeter2.jpg

 

 

spacer.png, 0 kB